İsmailağa Camii

İsmailağa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Osmanlı Şeyhülislamı Ebu İshak İsmail Efendi tarafından yaptırılan cami. Cami İsmailağa Cemaati'nin merkezi konumundadır.

İsmailağa Camii
Temel bilgiler
Yer Çarşamba, Fatih, İstanbul, Türkiye
İnanç İslam
Mezhep Sünnilik
Durum Aktif
Mimari
Mimari tür Osmanlı mimarisi
İnşaat başlangıç tarihi 1723
Özellikler

TarihçesiDüzenle

1723 yılında Osmanlı Şeyhülislamı Ebu İshak İsmail Efendi tarafından Kâbe ölçülerinde yaptırılmıştır.[1] Caminin etrafında yer alan darülhadis ile medreseyi Ebu İshak İsmail Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi yaptırmıştır.

1894 Büyük İstanbul Depremi'nde cami büyük hasar görmüş ve minaresi yıkılmıştır. Cumhuriyet döneminde medreselerin kapatılmasıyla beraber 200 yıllık bir medreseye sahip olan İsmailağa Camii uzun yıllar bakımsız bırakılmış ve atların bağlandığı metruk bir yapıya dönmüştür. Caminin tadilat ve tamiratı 1952'de tamamlanmıştır. Bu tadilat için II. Abdülhamid Han tarafından Ali Haydar Efendi'ye hediye olarak verilen altınlar da kullanılmıştır[2]. 1954'te imamlığa başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu 1997 yılına kadar bu görevini devam ettirmiştir.

Caminin haziresinde, camiyi yaptıran Ebu İshak İsmail Efendi'nin mezarının yanı sıra oğulları Ebuishakzade İshak Efendi, Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi, Şeyh Mehmed, Lütfullah ve Mesud'un mezarları ve aile efradına ait bazı diğer mezarlar da bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Muhammet Nur Doğan, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 10, sayfa: 279
  2. ^ İsmailağa Camii Tarihçesi, https://www.ismailaga.org.tr/camimizin-tarihcesi