İslam mimarisi

Mimarî biçim

İslam mimarisi ya da İslami mimari, İslam'ın kuruluşundan itibaren, İslam kültürü içerisinde bina ve yapıların tasarım ve yapımlarını etkileyen geniş bir yelpazedeki hem seküler hem de dinî yaklaşımları kapsayan bir ifadedir.

Edirne Selimiye Camii ana kubbenin içerden görünüşü.

İslam mimarisinin temel eser seçenekleri camiler, mezarlar, saraylar ve kalelerdir. Ayrıca hamamlar, çeşmeler ve diğer mimari seçeneklere ait örnekler de verilmiştir.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Copplestone, s. 149

Dış bağlantılar

değiştir