İskerletzâde İskender

İskerletzâde Aleksandros (YunancaΑλέξανδρος Μαυροκορδάτος Aleksandros Mavrokordatos, 1641-1709) ya da İskerletoğlu İskender, Osmanlı padişahı IV. Mehmet zamanında sarayda baş tercümanlık yapmış İstanbul'un nüfuzlu bir Fenerli Rum ailesi olan Mavrokordat ailesinin üyesi Osmanlı vatandaşı bir Rumdu.

Aleksandros Mavrokordatos (1641—1709)

Aleksandros Mavrokordato'nun babası Sakız adasında yetişmiş bir ipek tüccarıydı. Annesi Aleksandros'u Avrupa'ya eğitim görmek için gönderdi. Aleksandros, Padua ve Bolonya Üniversitelerinde Fen ve Tıp dallarında öğrenim gördü ve tezler yazdı. Kostantiniye'ye (günümüzdeki İstanbul'a) döndükten sonra Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki Akademisini yönetti. 1671 yılında sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın baş tercümanı oldu. Sarayda İskerletzâde İskender adıyla tanındı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olduktan sonra görevine devam etti. 1683 yılında II. Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra görevden alındı. Ancak 1687 yılında tekrar göreve döndü. Aleksandros Mavrokordato'nun en önemli rolü 1698 yılında Karlofça Antlaşması'nın müzakeresi sırasında oldu. Sadrazam Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa'nın emriyle sadece tercümanlık yapmakla kalmadı, elçilik görevini üstlenerek antlaşmanın başarıyla sonuçlanmasına aracılık etti.[1] Aleksandros Mavrokordato sayesinde Karlofça Antlaşması sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun beklenenden daha az toprak kaybettiğini yazar. Sultan başarısından dolayı ona samur kürk hediye etti. Bu tarihten sonra kendi yerine oğlu Nikolaye Mavrokordato baş tercüman yapıldı. 1709 yılında da oğlu Nikolaye Mavrokordato Boğdan voyvodası oldu ve birkaç nesil boyunca Mavrokordato ailesi'nin üyeleri Eflak ve BoğdanOsmanlılar adına yönettiler. Osmanlı, Eflak, Boğdan ve Yunanistan hükûmetlerinde önemli görevlerde bulunmaya devam ettiler.

Alexandros Mavrokordato ölümüne kadar Fener Rum Patrikhanesi'nde birçok yüksek derecede görevlerde bulundu. 1709 yılında İstanbul'da öldü.[2]

Kaynakça

değiştir
Önce gelen
Panayot Nikusios
Bâb-ı Âli tercümanı
1673-1709
Sonra gelen
Nikolaye Mavrokordato