İngiltere ve Galler

İngiltere ve Galler, Birleşik Krallık'ın üç yasal yargı alanından biridir. 1535 ve 1542 Galler Yasaları Kanunları ile kurulmuş olup İngiltere ve Galler'i kapsamaktadır.

İngiltere ve Gakker

Devredilen Senedd, 1999'da Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından 1998 tarihli Galler Hükûmeti Yasası uyarınca kuruldu ve Galler'de bir dereceye kadar özyönetim sağlamaktadır. Parlamentonun yetkileri, kendi yasalarını geçirmesine izin veren 2006 Galler Hükûmeti Yasası ile genişletildi ve Yasa ayrıca Galler Hükümeti'ni Senedd'den resmen ayırdı. Doğrudan Birleşik Krallık parlamentosu ve hükûmeti tarafından yönetilen İngiltere için muadil bir organ bulunmamaktadır.

Ek okuma değiştir

  • Jones, Robert (2022). The Welsh Criminal Justice System (İngilizce). University of Wales Press. ISBN 978-1-78683-945-9.