İngiltere Sanat Konseyi

İngiltere Sanat Konseyi, Birleşik Krallık Sanat Konseyi'nin 1994 yılında üçe ayrılmasının ardından kurulan kuruluştur. Kültür, Medya ve Spor Dairesi'ne bağlı olarak çalışan kuruluş İngiltere'de sanat etkinliklerine ayrılan payların düzenlenmesini öngören 2003 tarihli yasa değişikliklerinin ardından önem kazanmıştır.

Doğrudan devlet tarafından desteklenen kuruluş İngiltere'deki görsel ve yazınsal sanat dallarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. İngiltere Sanat Konseyi'nin 1994 yılından bu yana düzenli olarak ödüllü çekilişler düzenlemesi sanata ülke çapında ayrılan payların artmasını sağlamıştır.