İmkânsızlık

İmkânsızlık, borçlar hukukunda, çeşitli koşullardaki değişiklikler veya mevcut bir koşuldan yeni haberdar olunması üzerine sözleşmedeki bir yükümlülüğünün yerine getirilmeme gerekçesi. Edimin ifasını engelleyen nedenlere vurgu yapan bir kavramdır.[1]

Maddi ve hukuki olmak üzere ikiye ayrılır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Kahveci, Nuri (2011). "İslam Borçlar Hukuku Açısından 'Kusursuz İmkansızlık Hali'nin Edimin İfasına Etkisi". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 11 (1). ss. 117-131. ISSN 1303-9199. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2020. [ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ Özçelik, Ş. Barış (2014). "Sözleşmeden doğan borçların ifasında hukukî imkânsızlık ve sonuçları". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 63 (3). ss. 569-622. doi:10.1501/Hukfak_0000001760. ISSN 1301-1308. 22 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2020.