İlyas Bey (ö. 1362'den sonra), Saruhanoğulları Beyi. Saruhan Bey'in oğlu olan, 1345'te babasının yerine geçen İlyas Bey (asıl adı Fahrettin İlyas'tır), Osmanlılara karşı Bizans'la dostluk kurdu; ama bir yandan İmparator V. İoannis'a dost görünürken, bir yandan da onu tutsak alabilmek için planlar kurdu. İmparatorun bu tasarıyı öğrenmesi üstüne bir hileyle tutsak alınıp, büyük bir kurtulmalık ödemesinden sonra serbest bırakıldı.