Fin mitolojisindeki ve Kalevala destanındaki bir karakterdir.eski bir Fin gök tanrısı ve usta bir demircidir.Bir diğer Fin gök Tanrısı olan Ukko İlmarinen'in yerini alınca, Ilmarinen bir demirci kahramana veya kaya tanrısı haline gelmiştir. Kalevala'da, İlmarinen gök kubbedeki yıldızları yapıp ve sihirli değirmen Sampo'yu inşa eder.Tanrısal ozan Vainomoinen'in yakın arkadaşıdır.