İlk Yunan tanrıları

Yunan Mitolojisinde Khaos'tan sonra yaratılan ilk tanrılar

Günümüzde genellikle Hesiod'unki baz alınsa da tarih boyunca birbirinden çok farklı Yunan theogoniaları olmuştur.

Gaia Heykeli

Bunların dışında, Yunan filozof ve düşünürleri de kendi primordiyal tanrılarıyla, kendi theogonilerini oluşturmuşlardır.