Erebos

(Erebus sayfasından yönlendirildi)

Eresbos - Erebus , Yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan biridir. Kaos'un ürettiği tanrı, karanlığın temsilcisidir. Gaia ile Nyks'in kardeşi olan Erebus, Gaia'yla Aether'in, Nyks'la ise Hemera, Moros, Kharoon, Eros ve Keres'in babasıdır.

Sonraki dönemde ortaya çıkan efsanelerde Erebus çoğu zaman Hades'in bir bölümü olarak tasvir edilmiştir. Erebus'u yer altı dünyasında ruhların ölür ölmez geçtikleri bölüm olarak tasvir eder. Yer altı dünyasının diğer kısmını ise titanların da hapsedildiği Tartarus olarak tasvir ederlerdi. Hemera Erebus'un kızıdır. Babasının tam tersi olarak iyiliği ve aydınlığı temsil eder.