İdari Yargılama Usulü Kanunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare hukukunun ve dolayısıyla kamu hukukunun bir gerekliliği olarak; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren konulardaki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla ilk olarak 6 Ocak 1982'de kabul edilmiş 2577 sayılı kanundur. 20 Ocak 1982'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle