İbrail Kuşatması (1809)

İbrail Kuşatması, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nda evre.

İbrail Kuşatması
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

Rus ordusunun komutanı General Prozorovski
Tarih20 Nisan-2 Mayıs 1809
Bölge
Sonuç Osmanlı zaferi
Taraflar
Rus İmparatorluğu Rus İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Rus İmparatorluğu General Prozorovski
Rus İmparatorluğu General Kutuzov
Osmanlı İmparatorluğu Erzurumlu Seyyid Abdurrahman Paşa
Osmanlı İmparatorluğu Pehlivan İbrahim Ağa
Güçler
25-30.000 asker 12.000 asker
Kayıplar
3-5.000 ölü
2-4.000 yaralı
20 top
Hafif

20 Nisan-2 Mayıs 1809 tarihleri arasında İbrail'i kuşatan General Prozorovski ve General Kutuzov komutasındaki Rus ordusu kaleyi savunan Erzurumlu Seyyid Abdurrahman Paşa komutasındaki Osmanlı garnizonu karşısında ağır bir yenilgiye uğradı.

Kuşatma değiştir

General Prozorovski ve General Kutuzov 17 Nisan 1807'de Rus ordusunu Martineşti'de topladıktan sonra 20 Nisan'da İbrail üzerine yürüdü. Rus ordusu sıcaktan ve susuzluktan yıpranmış olmasına rağmen İbrâil kalesinin 4 kilometre uzağına ordugâh kurarak Osmanlıların ileri karakollarına hücum etti ve kaleyi kuşattı.

Garnizon komutanı Erzurumlu Seyyid Abdurrahman Paşa ise 1807'de Rusları İsmail Kuşatması'nda mağlubiyete uğratan Pehlivan İbrahim Ağa'yı da yardıma çağırmış; 12.000 askere ulaşan kaledeki Türk garnizonu surları iki sıra hendek ve iki sıra siperle çevrelemiş ve birçok topçu bataryası oluşturmuştu. General Prozorovski kalenin teslimi çağrısının Türk garnizonunca reddedilmesi[1] üzerine Rus ordusu kuşatmayı daha da sıkılaştırdı ve Osmanlı tahkimatlarından 650-750 metre uzaklıkta ağır ve hafif topçu bataryaları inşa etti.

Rus ordusunun taarruzu üç taktik dörtgenle 1 Mayıs akşamı başladı ve 2 Mayıs sabah 07.30’da başka bir Rus kuvveti de taarruzu takviye etti. Bununla birlikte, Rus topçuları etkisiz kaldığı gibi, hücumu işaret eden fişeklerin erken ateşlenmesi sonucunda Rus ordusunun gece baskını yapma olanağı kalmadı.[2]

Sekiz saati aşkın taarruz sonucunda Ruslar ağır kayıplar verirken, Laz Ahmed Ağa komutasındaki birliklerin huruç harekâtı Rus ordusundaki kayıpları ağırlaştırdı. Ordusu 3 ilâ 5.000 ölü ve 2 ilâ 4.000 yaralı veren General Prozorovski geride 20 de top bırakarak süratle kalenin önünden çekildi.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Târîh-i Cevdet", Kitap 3, c.9, s.2613
  2. ^ "1806’dan 1812’ye İmparator Aleksandr Hükümdarlığındaki Türk Savaşı’nın Tasviri (Rusça)", Aleksandr Mihaylovskiy-Danilevskiy, S. Peterburg (1843), s.104
  3. ^ 1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rus Ordusunun Tuna Harekâtı, Ömer Faruk Uzun, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2020), s.104-105