İbn-i Kurtubi veya Abdullah bin Hasen (d. 1116, Mâlaka - ö. 1214, Mâlaka), Arap hadis, kırâat ve lügat alimi, şair, hatip.

Küçük yaşta babası Ebu Ali Hasen bin Ahmed Kurtubi'den ilim öğrenmeye başlayan İbn-i Kurtubi, babasından başka, Ebu Bekr İbn-i Ced, Ebu'l Kasım bin Habiş, Ebu Abdullah bin Zerkun, Kasım bin Dahman Süheyli ve daha birçok alimden hadis öğrenip ilim tahsil etti.