İşârâtü'l-İ'câz

(İşaratü-l İ'caz sayfasından yönlendirildi)

İşârâtü'l-İ'câz (Arapça tam adı: إشارات الإعجاز في مطان الإيجاز), yazıldığı dönemin I. Dünya Savaşı Pasinler Cephesinde Milis Albay olan Said Nursî'ye ait İslami kitap, 1918 yılında ilk baskısı yapılmıştır.[1][2]

İşârâtü'l-İ'câz
İşârâtü'l-İ'câz
Yazar Said Nursi
Çevirmen Abdülmecid Nursi (Ünlükul) Abdulkadir Badıllı
Dil Arapça
Tür Din (İslam)
Yayım 1918
Yayımcı Envar Neşriyat, Sözler Neşriyat, Şahdamar Yayınları, Yeni Asya Neşriyat, RNK Yayınları, Zehra Yayıncılık, Tenvir Neşriyat, İhlas Nur Neşriyat, Söz Basım Yayın
ISBN
975-9153-82-3 (Türkçe)
'Risale-i Nur' serisi

Kitabın yazımına I. Dünya Savaşından az önce başlanmıştır. Nursi, savaşın başlamasıyla cephede vatan savunması sırasında yazımına devam etmiş; talebesi Molla Habib yazımında katiplik yapmıştır. Arapça olarak yazılan kitap, yazarın kardeşi Abdülmecid Nursi ve Abdulkadir Badıllı tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.[3]

Toplamda altı başlıktan oluşan eser temel olarak iki bölüm de ele alınmaktadır. Giriş kısmında yer alan "Tenbih" başlığı kitabın önsözü niteliğindedir. Eserde Kur'anın tarifi nazım tarzında yapılmış; Fâtiha suresi ve Bakara suresinin 33 ayeti tefsir edilmiştir.[4]

Kitapta ağırlıklı olarak nazım ve mana yönünden bir tefsir yapılmıştır. Kur'an'daki, harflerle sesler arasındaki uyumluluktan başlayarak ayetlerle ayetler, ayetlerle sureler ve surelerle sureler arasındaki bağlantıları sarf, nahiv ve belâgat gibi Arap dil kuralları çerçevesinde bir tefsir yapılmaya çalışılmıştır.

2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da Arapça ve Türkçe olarak tek kitap halinde yayımlanmıştır.[5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ SAiD NURSİ, İslam Ansiklopedisi, s. 566 
  2. ^ Beki, Niyazi, Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri ve yerleri, Sorularla Risale 
  3. ^ İşaratül İcaz, Diyanet Yayınları 
  4. ^ Rapor, Diyanet İşleri Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Hey'eti, 08.09.1959, İlişik eserde, baştan nihayetine kadar Kur'an-ı Kerim'in Fâtiha ve Bakara suresinin bir kısmının tefsirine ait bir ilim kaynağı olup, Kur'an Kerim'in izahını ve hikmetlerini ve esrarlarını ve bilvesile itikadî mes'eleler de ele alınarak, muhtelif akidelere karşı akaidin hakkiyle beyan edildiği anlaşılmış ve münderactında dinî bir mahzur görülmemiş olduğunun bildirilmesi uygun görülmüştür.  Tarih değerini gözden geçirin: |yıl= (yardım);
  5. ^ http://www.risalehaber.com/said-nursinin-arzusunu-yerine-getirmenin-huzuru-icindeyiz-201933h.htm