Ğuaze

Ğuaze (Гъуазэ; Rehber), 1911-1914 yılları arasında, İstanbul'da yayınlanmış Çerkes gazetesi. Bütün sayılarında Türkçe kullanıldığı gibi, Arapça ve Arap harfleriyle yazılmış Çerkesçe yazılara da yer vermiştir. Gazetenin günümüz Türkçesine çevrilerek yeniden yayınlanmasına çalışılmaktadır.

Gazete, daha çok politik, tarihi ve kültürel içerikli yazılara yer vermiş, yeniden Kafkasya'da bir araya gelme olanaklarını araştırmıştır.