Üçleme

üç çalışmadan oluşan bir seri

Üçleme, triloji veya üçlü yapıt; birbirinin devamı niteliğinde olan ya da birbiri ile karakterler veya konu açısından bağlantılı olan üç eser. Genellikle edebiyat, sinema, video oyunu ve tiyatro alanlarında kullanılır. Bu türdeki eserler bazen bir bütün, bazen de üç ayrı çalışma olarak kabul edilebilmektedirler.

Bazı üçlemeler değiştir

Romanlar değiştir

Filmler değiştir

Video oyunları değiştir

Tiyatro değiştir

VI. Henry konulu William Shakespeare tarafından yazılmış üç ayrı oyundan oluşan üçleme tiyatro eseri:

Federico García Lorca'nın kendi ifadesiyle İspanyol köylerindeki kadınlar üstüne bir üçlemesi

Ayrıca bakınız değiştir