Üçüncü Ara Dönem

Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönem

Üçüncü Ara Dönem Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsayan, Yeni Krallık'tan klasik firavun döneminin çöküşüne kadar yaşanan dönemi ifade eden bir adlandırmadır.