Özgür şehir (anlam ayrımı)

Özgür şehir aşağıdaki anlamlara gelebilir: