Özgür şehir (Grekçeἐλευθέρα καὶ αὐτόνομος πόλις; elefthera kai aftonomos polis, Latincecivitas libera, urbs liberae condicionis), Helenistik ve Roma imparatorluk dönemlerinde devlete bağlı fakat özyönetim hakkına sahip olan imtiyazlı şehirler için kullanılan terim. Hükümdar tarafından bahşedilen bu statüye sahip şehirler içişlerinde kendi uygun gördüğü şekilde davranmakta serbest olmakla birlikte üzerinde şehrin adının yazdığı paralar basma hakkına da sahiptiler. Özgür şehirlerde şehrin yönetimiyle ilgilenen vali ya da benzeri yöneticiler bulunmamakla birlikte epistatis adı verilen görevliler tarafından hükümdar adına denetim altında tutulmaktaydı.