Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist - Diğer diller