"Finans" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (Bot değişikliği Değiştiriliyor: ps:مالیه)
Finansmanın en genel aracıdır, nakit, vadesiz mevduat, nakde çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek çeşitli unsurları kapsar.Finans her türlü nakit ihtiyacında başvurulacak bir yöntemdir.
=== '''Anadolu Barter Etik Kuralları'''===
=== Dış Bağlantılar ===
http://www.anadolubarter.com.tr
 
Barter sisteminin doğru işlemesi ve sakat Barter işlemleri gerçekleşmemesi için çok yoğun gayret sarf eden Anadolu Barter Yönetimi, Barter uygulamalarında sorun çıkaran ve sisteme zarar veren üyelere aşağıda 10 madde halinde açıklanan şartları kusursuz bir şekilde uygulayacağını duyurdu. Gayelerinin kusursuz hizmet vermek olduğunu açıklayan Anadolu Barter Yönetimi üyelerine bir çağrıda bulunarak, "Barter Etik Kurallarına uyunuz uymayanları da bize bildiriniz" dedi.
1) Firma Anadolu Barter Sistemine Üye olma kararını kendi hür iradesi ile vermiştir. Üyelik Sözleşmesi imzalamak için Anadolu Barter Sistem Danışmanları'ndan bilgi aldığını, Sistemin işleyişini ve barter uygulamalarını doğru anladığını ve imzaladığı Anadolu Barter Üyelik Sözleşmesi hükümleri dışında hiç bir taahhüt ve üçüncü şahısların telkin ve etkisinde kalmadığını onaylar.
2) Anadolu Barter, Üyelik Sözleşmesi'ne ve Barter Ticaret Etik Kuralları'na uygun Barter işlemleri yapmak için bireysel ve kurumsal firmanın üye olma talebini değerlendirerek üye olma kararını onaylamış olup, üyenin de Anadolu Barter Ticari Etik Kurallarına uycağını, aykırı davranış halinde Anadolu Barter Konseyinin vereceği cezaları peşinen Kabul ve taahhüt eder.
3) Üye, Anadolu Barter Ortak Pazarına üye olmakla, bütün ihtiyaçlarını Barter Sistemi ile karşılayacağı veya ürünlerini mutlaka Barter Sistemi ile satmak anlamına gelmediğini bilir. Üyeler uygun gördükleri ürünleri Barter Pazarına sunarlar; yine uygun gördükleri ürünleri Barter Pazarından satın alırlar. Neyi satacaklarına veya neyi satın alacaklarına kendileri karar verirler. Ancak bütün durumlarda sırasıyla üye önce mal satarak kredi oluşturur. Daha sonra sırasıyla satın alacağı malı belirler. Barter çeki kesmeden önce işlem komisyonlarını öder. Daha sonra Barter işlem protokolünü imzalar. Yetki kodu yazılmış Anadolu Barter çekini alır. Üç nüshadan oluşan Barter çekinin 1. ve 2. nüshalarını alıcıdan alır. Aldığı çeklerin 1. nüshasını 7 iş günü içerisinde Anadolu Barter merkezine ulaştıırır. Mal sevkiyatını bu işlemlerden sonra yapacağını bilir. Bu kurallara uymayan hiç bir firmanın talebi dikkate alınmayacağı gibi işlemin de Anadolu Barter tarafından resmiyet kazanmamış sayılacağını üye peşinen Kabul ve taahhüt eder.
4) Üye firma, Anadolu Barter Ortak Pazarına ticaretini yaptığı ürünlerin tamamını veya bir kısmını sunacağını, Bunun için sistemde oluşan Barter Kredisi karşılığında mutlaka mal/hizmet alacağını ve bunun aksine hiç bir ad altında para talep edemeyeceğini aynı zamanda yapmış olduğu işlemlerin komisyon bedellerini Anadolu Barter banka hesaplarına yatıracağını, system danışmanlarına veya personele elden para teslim edilemeyeceğini bilir. Aksi takdirde Anadolu Barter’ın hiç bir iddia ve talebi Kabul etmeyeceğini, doğabilecek uyuşmazlıklarda belgenin dikkate alınacağını, geçerli belgeninde banka dekontu olduğunu üye bilir..
5) Üye firma geçici bir süre için Anadolu Barter yönetimini bilgilendirmek suretiyle arzını tamamen veya kısmen geri çekebilir. Firma ürününü Anadolu Barter Ortak Pazarına arz ederken veya arzını geri çekerken, her iki durumda Anadolu Barter İşlem Merkezi'ni veya Broker'ını yazılı olarak bilgilendireceğini bilir. Üye firma Anadolu Barter'a bilgi vermeden arz listesi ile ilgili değişiklik yapamaz, gelen talepleri geri çeviremez, satışın gerçekleşmemesi için yüksek fiyat, geç teslimat veya ayıplı mal teklif edemez.
6) Üye, Anadolu Barter Ortak Pazarında fiyatın, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı görüşülerek belirlendiğini bilir. Ancak Barter işlemlerinde peşin fiyatın geçerli olması esastır. Anadolu Barter, Barter işlemlerinde tarafların reel fiyatlarla mal alımının yapılmasını arzu eder. Anadolu Barter’ın uygun gördüğü fiyat, ürünün normal piyasa şartlarında peşin satış fiyatıdır. Liste fiyatı olarak da yorumlanabilir. Özel iskontolar, spot piyasası fiyatları Barter Pazarında uygulanan fiyat için ölçü kabul edilmez. Üye firmalar, açıkça belirli şekilde ürünlerine yüksek fiyat talep edemezler, alıcı firmalar fiyatın yüksek olduğunu bilerek Barter işlemi yapamazlar. Gerçekleşen yüksek fiyatlı bir Barter işleminde, satıcı kadar fiyata razı olan alıcı da aynı derecede kusurludur. Satıcılar, Barter işlemlerinden Anadolu Barter'ın aldığı komisyon oranlarını, ürün fiyatına dahil edemezler; fiyatlarının rakiplerine göre yüksekliğine, Anadolu Barter komisyonunu sebep gösteremezler.
7) Firmalar ancak Barter Pazarına sunulmuş ürünleri Barter Sistemi ile satın alırlar. Bunun içindir ki, üye olurken veya işlem yaparken sistemde bulunan malları ve hizmetleri öğrenmek en doğal haklarıdır. Üye olan bir firmanın, ürettiği veya sattığı bütün ürünleri Barter Pazarına arz etmeyeceğini de dikkate almalıdır. Böylelikle, doğrulanmamış bilgilerle, tahmin yürütülerek yapılan işlemler sonucu, üye firmaların (olursa) mağduriyetinden Anadolu Barter sorumlu değildir. Bu tür davranışlardan kaçınılması da şiddetle üyelere tavsiye edilmektedir.
8) Anadolu Barter, seansın gerçekleşmesi için alıcı ve satıcı tarafları bir araya getirir. Ancak bir araya getirilen üyeler, kendi aralarında birebir işlem yapamazlar. Yaptıkları tespit edildiğinde taraflardan işlem yapılmış gibi alış ve satış komisyonları nakit olarak tahsil edilir. Ayrıca bu kurallara uymayanlar hakkında Barter Konseyinde cezalandırılması için Anadolu Barter Konseyini göreve davet eder.
9) Anadolu Barter Ortak Pazarı, firmaların biraraya gelerek oluşturduğu büyük bir Pazardır. Barter Ortak Pazarından üyelerin Ticari etik değerlere sahip olması esastır. Bir üyenin doğru bile olsa diğer bir üye ile ilgili dedikodu yapması, kötülüklerinden bahsetmesi, yanlışlıklarını, hatalarını konuşarak yayması ve Anadolu Barter havuzunda ürün ve hizmet olduğu halde beğenmediği için sistemde birşey yok diyerek sistemi karalaması gibi hoş olmayan benzeri davranışlar sergilemesi, Anadolu Barter tarafından hiçbir şekilde hoşgörülmez. Böylesi durumlarla karşılaşan üyeler durumu yazılı olarak Anadolu Barter Genel Merkezi'ne bildirir, tedbirlerin alınmasını ister. Anadolu Barter üzerine düşen görevi kusursuz bir şekilde yerine getirir.
10) Anadolu Barter, üye firmaların Barter Ortak Pazarında karşılaştıkları problemleri, Anadolu Barter sistemi içerisinde en çok işlem yapılarak seçilen Barter Konseyi’inde konuyu görüşerek değerlendirir. Üye firmaların şikayete konu olan söz ve davranışları, ürünün fiyatı, kalite ve nicelikleri bakımından Anadolu Barter Üyelik Sözleşmesi ve Barter Ticari Ahlak Kuralları dikkate alınarak incelenir ve alınan kararlar taraflara yazılı olarak bildirilir. Şikayete konu olan söz ve davranışın Anadolu Barter Konseyinde görüşülebilmesi için şikayetin yazılı olarak yapılması, şikayet konusunun araştırılması ve doğruluğunun teyidi durumunda mümkün olacaktır.
{{ekonomi-taslak}}
Anonim kullanıcı