Şogi: Revizyonlar arasındaki fark

k
1'er -> birer, 2'şer -> ikişer, 9'ar -> dokuzar, üleştirme sayılarının rakamla yazılması hatası.
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
k (düzeltme)
k (1'er -> birer, 2'şer -> ikişer, 9'ar -> dokuzar, üleştirme sayılarının rakamla yazılması hatası.)
9 yatay (dan 段, ‘basamak’) ve 9 dikey (suj i筋, ‘sıra’) yoldan oluşan 81 kareli ve fiziksel özellikleri [[go]] tahtasına oldukça benzeyen bir tahtada ('''shōgiban''' 将棋盤), karşılıklı iki oyuncu tarafından oynanır. ‘Kareler’, dikdörtgendir. Birinci oyuncuya '''Sente''' 先手, ikinci oyuncuya '''Gote''' 後手 denir, ancak Batı dillerinde bunlar sırasıyla siyah ve beyaz olarak anılır, oyuna [[go]] oyununda olduğu gibi Sente, yani siyah başlar. Tahta hemen her zaman dikdörtgen biçimli olup satrançtan farklı olarak renk kodlarıyla ayrıştırılmamıştır, yani damasızdır. Çizgi kesişimlerindeki birer çift nokta (shitennō 四天王 , ‘Göğün dört [[Budizm|Deva]]’sı’), oyuncuların terfi alanlarını gösterir.
 
Her oyuncunun, boyutları hafif değişken, 20’şeryirmişer adet yassı, kamamsı beşgen taşı (駒 '''koma''') bulunur. Şahlar (başkumandan ve yeşim kumandan) dışındaki taşlar işaret veya renk kodu taşımazlar. Her taşın kime ait olduğu, taşın baktığı yönden anlaşılır. Oyuncular sırayla hamle yapar. Hedef, rakip oyuncunun şahını mat ederek almaktır. Baş ya da yeşim kumandan tehdit edildiğinde ('şah çekildiğinde'), bu kuruluma '''ōte''' 王手 denilir, fakat satrançtaki gibi sözel olarak rakibe bildirilmez. Rakip durumun farkına varmamışsa baş ya da yeşim kumandan alınıp rakip mat edilebilir. Bundan başka rakibin ''ōte'' karşısında oynayacak hamlesi kalmamışsa da şah mat ('''ōtezume''' 王手詰め) koşulları oluşur.
 
Her hamlede, sırası gelen oyuncu ya bir taşını hareket ettirmek, ya da daha önce rakibinden aldığı taşı kendi taşıymış gibi oyuna yeniden sokmak ('''uchi''' 打ち) zorundadır. Her taşın hareket kuralları ayrıdır. Bir taş, rakip taşın olduğu kareye geldiğinde onu alır.
 
* 1 başkumandan ve 1 yeşim kumandan (ōshō 王將, gyōkushō 玉將) ya da 1’er şah
* 1’erBirer uçan araba (hisha 飛車) ya da kale
* 1’erBirer köşeci (kakugyō 角行) ya da fil
* 2’şerİkişer altın kumandan (kinshō 金將)
* 2’şerİkişer gümüş kumandan (ginshō 銀將)
* 2’şerİkişer tarçın at (keima 桂馬) ya da at
* 2’şerİkişer tütsülü araba (kyōsha 香車) ya da kargı
* 9’arDokuzar piyade (fuhyō 歩兵) ya da piyon
 
Yukarıda adı geçen alternatif isimler, satrançta benzer hareket eden taşlardan seçilmiş olup Batı’daki shōgi kulüplerinde yaygındır. Türkçede yerleşmiş bir terminoloji olmayıp bu makale Japonca adlandırmayı takip edecektir.
368

düzenleme