"AdS/CFT iletişimi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

yukarda -> yukarıda
k (→‎top: düzeltme)
(yukarda -> yukarıda)
[[Dosya:Holomouse2.jpg|sağ|küçükresim|Bir [[Holografi|hologram]] gösterdiği 3 boyutlu objenin her bir boyutu hakkında bilgi barındıran iki boyutlu bir görseldir. Buradaki iki görüntü tek bir hologramdan farklı açılardan alınan görüntülerdir.<br>
]]
Anti de- Sitter uzayı sınırının anti- de Sitter uzayının kendisinden daha az boyuta sahip olduğu unutulmamalıdır. Örneğin yukardayukarıda gösterilen üç boyutlu örnekte sınır iki boyutlu yüzeydir. AdS/CFT iletişimi sıklıkla holografik bir ikilik olarak tanımlanır çünkü iki teori arasındaki ilişki 3 boyutlu bir obje ve hologram şeklindeki görüntüsü arasındaki ilişkiye benzer.<ref name="Maldacena 2005, p.57">Maldacena 2005, p. 57</ref> Bir [[Holografi|hologram]] 2 boyutlu olmasına rağmen , gösterdiği objenin her 3 boyutu için bilgi şifreler. Aynı şekilde AdS/CFT iletişimi ile ilgili teoriler de farklı sayıda boyutlar olmasına rağmen tam olarak eşit varsayılır. Konformal alan teorisi daha çok boyuta sahip kuantum yerçekimi teorisi hakkında bilgi barındıran bir hologram gibidir. 
 
=== İletişim örnekleri ===
Sicim teorisi için başlangıç noktası kuantum alan teorisinin nokta benzeri parçacıklarının sicim denilen tek boyutlu objeler olarak da modellenebileceği fikridir. Sicimlerin etkileşimleri en düz şekilde sıradan kuantum alan teorisi içinde kullanılan karışıklık teorisinin genellemesi olarak tanımlanabilir. Fenman diyagramları seviyesinde, bu nokta parçacığın yolunu gösteren tek boyutlu diyagramın yerini sicimin hareketini gösteren iki boyutlu yüzeyin alması anlamına gelir. Kuantum alan teorisindekinin aksine sicim teorisi henüz tamamiyle pertürbatif olmayan bir tanıma sahip değildir, yani fizikçilerin cevaplamak istediği birçok teorik soru ulaşılmaz olarak kalmaktadır.<ref>Zwiebach 2009, p. 12</ref>
 
Sicim teorisine pertürbatif olmayan bir formülasyon geliştirme problemi AdS/CFT iletişimi için çalışmalarda kaynak motivasyonlardan birisiydi.<ref>Maldacena 1998, sec. 6</ref> YukardaYukarıda açıklandığı gibi, iletişim kuantum alan teorisinin anti- de Sitter uzayında sicim teorisine eşit olan farklı örneklerini meydana getirir. Bu iletişim yerçekimsel alanın asimptotik olarak anti- de Sitter olduğu (yerçekimsel alan uzaysal sonsuzda anti-de Sitter uzayını gösterdiğinde) özel durumda sicim teorisine bir tanım sağlıyor olarak da görünebilir. Sicim teorisinde fiziksel olarak ilgi çekici değerler ikili kuantum alan teorisi bağlamında tanımlanmıştır.
 
=== Karadelik bilgi paradoksu ===
 
=== Kerr/CFT iletişimi ===
AdS/CFT iletişimi karadeliklerin özellikleri hakkında çalışmak için kullanışlı olsa da AdS/CFT içinde ele alınan kara deliklerin çoğu gerçekçi değildir.<ref>See the subsection entitled "Black hole information paradox".</ref> Aslında (yukardayukarıda açıklandığı gibi) AdS/CFT ilişkisinin çoğu versiyonu fiziksel olmayan süpersimetrili çok sayıda boyutlu uzayzaman modelleri içerir.
 
2009’da Monica Guica, Thomas Hartman, Wei Song ve Andrew Strominger AdS/CFT iletişiminin yine de belirli [[astrofizik]]sel karadelikleri anlamada kullanılabileceğini göstermiştir. Daha kesin olarak onların sonuçları, verilen bir kütleye kıyasla en büyük açısal momentuma sahip olan ve [[extremal Kerr karadelikleri]] yaklaşımı ile ele alınan karadeliklere uygulanır.<ref>Guica et al. 2009</ref> Böyle karadeliklerin konformal alan teorisi bakımından eşit tanımı olduğunu göstermişlerdir. Kerr/CFT iletişimi daha sonra daha küçük açısal momentumlu karadeliklere doğru genişlemiştir.<ref>Castro, Maloney, and Strominger 2010</ref>
Anonim kullanıcı