"Millî Birlik Komitesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Komite; çıkardığı ilk kanunla birlikte [[1924 Anayasası]]'nın birçok hükmünü değiştiren geçici bir anayasal süreç başlattı. Bu süreçle beraber yeni bir anayasa düzenlenmesine dair çalışmalar da başlamış oldu. Hazırlanan yeni [[Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)|anayasanın]] 9 Temmuz 1961 tarihinde kabulü ile, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra seçilen milletvekilleri ile kurulan [[TBMM 12. dönem‎ milletvekilleri listesi|TBMM 12. Dönemi]], 25 Ekim 1961 tarihinde toplanarak askerî rejime ve dolayısıyla Millî Birlik Komitesi'ne son verdi. Komite üyeleri, yeni [[anayasa]] gereği kurulan [[Cumhuriyet Senatosu (Türkiye)|Cumhuriyet Senatosu]]'nun kayd-ı hayat şartıyla (yaşam boyu) tabii üyeleri oldular.
 
Milli Birlik Komitesi, Aşağıdakigörevine Yeminşu ileyemini Göreveederek başlamıştır:
 
Başkan Cemal Gürsel "Bir karşılık beklemeden, ahlâk, adalet, hukuk ve insan hakları prensiplerinden ve vicdani kanaatlerimden başka bir sınırla bağlı olmaksızın kendimi Türk Milletine adadım. Vatanın ve Milletin mutluluğuna ve Milletin egemenliğine aykırı bir ülkü gütmeyeceğim. Demokratik Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre düzenlemek ve iktidarı yeni Meclise devretmek ülküsüne bağlılıktan ayrılmıyacağım. Bunun için şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine andiçerim.»"{{kaynak belirt}}
Geçici Anayasanın 2'inci maddesi uyarınca yemini. Başkanınız olarak, evvelâ ben yapıyorum.
Başkan Cemal Gürsel "Bir karşılık beklemeden, ahlâk, adalet, hukuk ve insan hakları prensiplerinden ve vicdani kanaatlerimden başka bir sınırla bağlı olmaksızın kendimi Türk Milletine adadım. Vatanın ve Milletin mutluluğuna ve Milletin egemenliğine aykırı bir ülkü gütmeyeceğim. Demokratik Cumhuriyeti yeni Anayasaya göre düzenlemek ve iktidarı yeni Meclise devretmek ülküsüne bağlılıktan ayrılmıyacağım. Bunun için şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine andiçerim.»
(Ayakla çok şiddetli alkışlar ve bravo sesleri)
Şimdi üye arkadaşlarımızı soyadlarına göre alfabe sırasiyle yemine davet ediyorum.
 
== Millî Birlik Komitesi üyeleri ==
3.212

değişiklik