"Tehlikeli madde" sayfasının sürümleri arasındaki fark

ek bilgi
(+ek bilgi)
(ek bilgi)
*[[Tehlike sembolleri]]
*[[NFPA 704]]
Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji ile
birlikte bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer
değiştirmesine olan ihtiyaçta aynı oranda artmış ve bunun sonucunda ise canlılar ve çevre
üzerinde onarılamaz etkiler bırakan büyük kazalar ve yıllarca etkisi silinemeyen kirlilikler
ARAŞTIRMA
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
4
meydana gelmiştir. Üretimi ve günlük hayatı sürdürmek için kullanılan maddelerin yanı sıra
özellikle gelişen kentlerde ve endüstriyel tesislerde ortaya çıkan atıkların da yeniden
değerlendirilmek, imha edilmek veya depolanmak üzere taşınması, mevcut taşıma
işlemlerinin önemini arttırmıştır. Bu nedenle ülkeler tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili
olarak bir takım yasal düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. Bu düzenlemelere bağlı olarak
başta karayolu olmak üzere demir, deniz ve havayolu ulaşım modlarında uyulacak yöntem ve
esaslar belirlenmiştir.
 
{{taslak}}
Anonim kullanıcı