"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
* [[1788]] - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
* [[1789]] - [[Özi Kalesi]]'nin Ruslar tarafından zaptı
* 1789 - [[I. Abdülhamid]]'in ölümü ve [[III. Selim]]'in tahta çıkması ([[7 Mayıs]])
* 1789 - [[Osmanlı-İsveç ittifakı]] [[11 Temmuz]]
 
* 1807 - [[İngiltere]]'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun [[İstanbul]] önlerine gelmesi (20 Şubat)
* 1807 - İngiliz filosunun [[İskenderiye]]'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
* 1807 - [[Nizam-ı Cedid]]'e karşı ayaklanma ([[25 Mayıs]])
* 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve [[Nizam-ı Cedid]]'in ilgası ([[29 Mayıs]])
* [[1808]] - [[Mustafa Rakım]]'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
* 1808 - [[Alemdar Mustafa Paşa]]'nın müdahalesi, [[IV. Mustafa]]'nın tahttan indirilmesi, [[III. Selim]]'in katli, [[II. Mahmud]]'un tahta çıkması ([[28 Temmuz]])
* 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu
[[Dosya:MahmutII.jpg|thumb|100x150px|II. Mahmud]]
* 1812 - [[1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı]]'nın sonu: [[Bükreş Antlaşması (1812)|Bükreş Antlaşması]], [[Sırbistan]]'a özerklik verilmesi ([[28 Mayıs]])
* [[1816]] - [[Miloş Obronoviç]]'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
* [[1817]] - [[Hüseyin Rıfkı Tamani]]'nin ölümü
[[Dosya:Muhammad Ali Pascha.png|100x150px|thumb|Kavalalı Mehmet Ali Paşa]]
* 1827 - [[Mukataa Hazinesi]]'nin [[Hazine-i Amire]]'den ayrılması
* 1827 - [[İngiltere]] ile [[Rusya]] arasında [[Yunanistan'ın bağımsızlığı]]na dair [[Petersburg Protokolü]] ([[4 Nisan]])
* 1827 - Mısır kuvvetlerinin ([[Kavalalı Mehmet Ali Paşa]]) [[Yunan İsyanı]]nı bastırmaları, [[Atina]]'nın teslimi (Temmuz)
* 1827 - [[Navarin Deniz Savaşı]]: Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması ([[20 Kasım]])
* 1839 - [[II. Mahmud]]'un vefatı üzerine [[Abdülmecid]]'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi ([[1 Temmuz]])
* 1839 - [[Tanzimat Fermanı]]'nın ilanı ([[3 Kasım]])
* [[1840]] - [[Ceza Kanunname-i Hümayun]]u'nun [[Fransa]]'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü ([[3 Mayıs]]) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, [[Kanun-u Cedid]] olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
* 1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
* 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde [[temettü vergisi]] konulma kararı
* 1845 - [[Sultan Abdülmecid]]'in [[Meclis-i Vala]]'yı ziyareti (Ocak)
* 1845 - [[Meclis-i Muvakkat]]'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
* 1845 - [[Polis]] (zabıta) teşkilatının kuruluşu ([[10 Nisan]])
* [[1846]] - [[Meclis-i Maarif-i Umumiye]] kurulması; M[[ekatib-i Umumiye Nezareti]]'nin kurulması; [[Başhoca Seyyid Ali Paşa]]'nın ölümü
* 1846 - [[Rus Ticaret Muahedesi]]
* 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)
* 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
* 1856 - [[İstanbul Tıp Cemiyeti]]'ne Şahane unvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi ([[22 Mayıs]])
[[Dosya:Territorial changes of the Ottoman Empire 1862.jpg|thumb|200px|1862'de Osmanlı Devleti]]
* [[1857]] - [[Orman Mektebi]] açılması hususunda ilk teşebbüs
* 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi ([[9 Haziran]])
* 1861 - [[David Paşa]]'nın Lübnan'a vali olarak atanması ([[9 Haziran]])
* 1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması ([[29 Nisan]])
* [[1862]] - [[İkinci Karadağ Harekatı]]
* 1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve [[Mithat Paşa]]'nın vali olarak tayini
* 1868 - [[Darü'l-Muallimin-i Sıbyan]]'nın açılması; [[Mekteb-i Hiref ve Sanayi]]'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
* 1868 - [[Adliye Nezareti]]'nin kurulması (1 Mart)
* 1868 - [[Şura-yı Devlet]]'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması ([[1 Nisan]])
* 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması ([[8 Nisan]])
* 1869 - Sultan Abdülaziz'in [[Avrupa]] Seyahati ([[21 Haziran]])
* 1868 - [[Mekteb-i Sultani]]'nin açılması ([[1 Eylül]])
* 1870-1927 - [[Kemaledin Bey (mimar)]]
* 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
* 1870 - [[Darü'l-Muallimat]]'ın açılması ([[26 Nisan]])
* 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması ([[2 Temmuz]])
* 1870 - Darü'l-Fünun müdürü [[Tahsin Efendi]]'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi ([[Ekim]])
* 1880 - [[Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu]]'nun kabulü
* 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
* 1880 - [[Ziya Paşa]]'nın ölümü ([[17 Mayıs]])
* 1880 - [[Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi]]'nin ilk mezunlarını vermesi ([[Ekim]])
* 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Société de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; [[Cemiyet-i İlmiye]]'nin kurulması ([[20 Aralık]])
* 1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
* 1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı]] sınırlarına saldırmaları
* 1897 - [[1897 Osmanlı-Yunan Savaşı]] ve Osmanlı zaferi ([[17 Nisan]])
* 1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin [[vali]] olarak kabul edilmesi
* [[1899]] - [[Bağdat demiryolu]] imtiyazının [[Almanlar|Alman]]lar'a verilmesi
* 1909 - [[Fecr-i Ati]] edebi topluluğunun kuruluşu
* 1909 -[[1910]] - [[Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası]]'nın çıkması
* 1909 - [[31 Mart Olayı]] ([[13 Nisan]])
* 1909 - [[Hareket Ordusu]]'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması ([[19 Nisan]])
* 1909 - [[II. Abdülhamid]]'in tahttan indirilmesi, [[V. Mehmed|V. Mehmed Reşad]]'ın tahta çıkarılması ([[27 Nisan]])
 
[[Dosya:MehmedV.jpg|sağ|100x150px|thumb|V. Mehmed]]
* 1912 -[[1913]] - [[Balkan]] devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri: [[Balkan Savaşları|Balkan Savaşı]]
* 1912 - [[Meclis-i Mebusan]]'ın feshi ([[1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı]]) (18 Ocak)
* 1912 - [[Nisan-Ağustos 1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı|II. Dönem Meclis-i Mebusan]]'ın toplanması ([[18 Nisan]])
* 1912 - İtalyanlar'ın [[Rodos]], [[Oniki Ada]] ve [[Çanakkale Boğazı]]'na tecavüzleri ([[18 Nisan]])
* 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi ([[5 Ağustos]])
* 1912 - [[Gazi Ahmed Muhtar Paşa]] hükûmeti: Büyük Kabine ([[22 Temmuz]])
* 1912 - [[Arnavutluk]]'un istiklalini ilan etmesi ([[29 Kasım]])
* [[1913]] - [[Bâb-ı Âli]] Baskını: [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın sadareti (23 Ocak)
* 1913 - [[I. Balkan Savaşı]]'nın sona ermesi ([[30 Mayıs]])
* 1913 - Sadrazam [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın öldürülmesi, [[Said Halim Paşa]]'nın sadareti ([[11 Haziran]])
* 1913 - [[II. Balkan Savaşı]]'nın başlaması ([[29 Haziran]])
* 1914 - [[Islah-ı Medaris Nizamnamesi]]
* 1914 - [[Türk Bilgi Derneği]]'nin kurulması; [[Medreset'ül-Hattatin]]'in kurulması; [[Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri]]'nin kurulması
* 1914 - [[1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı|5. Meclis-i Mebusan]]'ın açılışı ([[14 Mayıs]])
* 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı [[Arşidük Franz Ferdinand]] [[Saraybosna]]'da öldürülmesi ([[28 Haziran]])
* 1914 - [[Avusturya-Macaristan İmparatorluğu]]'nun [[Sırbistan]]'a savaş ilanı ([[28 Temmuz]])
* 1915 - [[Cemal Paşa]] kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin [[Kanal Seferi]]
* 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması: [[Çanakkale Savaşları]] (Ocak - 18 Mart)
* 1915 - [[Doğu Anadolu Bölgesi]]'nde Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması: [[Tehcir Kanunu]] ([[27 Mayıs]])
* [[1916]] - [[Hicaz]] ve [[Mekke]]'nin kaybı
* 1916 - [[Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri]] üstünde [[Medresetü'l-Mütehassısın]] adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti ([[Darü't-Talim-i Musiki]])
* 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
* 1917 - [[Amerika Birleşik Devletleri]]'nin savaşa iştiraki ve [[Almanya]]'ya savaş ilanı(25 Mart)
* [[1918]] - [[Şam Mekteb-i Tıbbiyesi]]'nin [[Beyrut]]'un işgali neticesinde kapanması; [[Gazi Ahmed Muhtar Paşa]]'nın ölümü ([[6 Nisan]])
* 1918 - [[Brest Litovsk Barış Antlaşması]] (3 Mart)
* 1918 - [[V. Mehmed|Sultan Mehmed Reşad]]'ın vefatı ve [[IV. Mehmed|Mehmed Vahidettin]]'in tahta çıkması
* 1918 - [[İtilaf Devletleri]]'nin [[İstanbul]] önlerine gelerek şehri teslim almaları ([[13 Kasım]])
* [[1919]] - [[Damat Ferid Paşa]]'nın sadareti: [[Hürriyet ve İtilaf Fırkası]]'nin iktidara geçmesi
* 1919 - Yunanların [[İzmir]]'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri ([[15 Mayıs]])
* 1919 - [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal Paşa]]'nın İstanbul Hükûmeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi ([[19 Mayıs]])
* 1919 - [[Erzurum Kongresi]] ([[23 Temmuz]])
* 1919 - [[Sivas Kongresi]] ([[4 Eylül]])
* 1920 - [[Misak-ı Milli]]: Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)
* 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, [[Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)|Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı]]'nın dağıtılması ve kapanması
* 1920 - [[Damat Ferid Paşa]]'nın sadareti ([[5 Nisan]])
* 1920 - Ferid Paşa hükûmetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı ([[11 Mayıs]])
* 1920 - İstanbul Hükûmeti'nin [[Sevr Antlaşması]]'nı imzalanması ([[10 Ağustos]])
* 1920 - [[Gümrü Antlaşması]]'nın imzalanması ([[3 Aralık]])
1.215.675

değişiklik