"Küreselleşme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: VP:ÖAYV.
(Gerekçe: VP:ÖAYV.)
 
1456'da ilk kitabın Gutenberg'in matbaasında basılması, 1896'da ilk modern olimpik oyunların yapılması ve 1965'te ilk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD'de kurulması (İnternetin habercisi) dünyanın küreselleşmesini sağlayan olaylara örnek gösterilebilir.
 
Küreselleşmeyi benzeştirici küreselleşme ve farklılaştırıcı küreselleşme olarak ikiye ayırabiliriz:
 
Benzeştirici küreselleşme denince küresel düzeyde tüm süreçlerin (ticari, ekonomik, kültürel, askeri, sosyal) süreçlerin birbirine benzemesi akla gelir.
 
Farklılaştırıcı küreselleşme ise yerel ve bölgesel unsurların tekrar canlandırılarak küresel ölçeğe taşınarak küresel ölçekte yeni sentezler oluşturarak yerel ve küresel arasında tümüyle farklı yeni oluşumlar yaratma sürecidir.
 
Üretimin küreselleşmesi maliyet avantajlarından dolayı ürünün farklı parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi, farklı ülkelerde monte edilmesi ve farklı ülkelerde piyasaya sürülmesi olup bu süreçte dünya çapında çok uluslu şirketler ortaya çıkmıştır.
 
Finansın küreselleşmesi ulusal finans sistemlerinin sermaye hareketleri yoluyla finans piyasaların liberalizasyonudur.
 
Ticaretin Küreselleşmesi uluslararası ticaretin hacim ve çeşitlilik olarak genişlemesi ile yüksek büyüme oranları ve istihdam artışına yol açmasıdır. Haberleşme teknolojisi ve taşımacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ticaretin küreselleşmesini sağlayan faktörlerdir.
 
== Ayrıca bakınız ==
59.970

düzenleme