"Mücessime" sayfasının sürümleri arasındaki fark

maddelerin isimleri boyle yazilmis, bu sayfalara olan baglantilar duzeltmek gerekli
(Yazım hataları düzeltildi. Ayn ya da hemze harfine karşılık gelmeyen, sadece kesre ile yapılan i sesinin transliterasyonunda ya da transkripsiyonunda oraya kesme işareti konulmaz. Örneğin Sinbâdiyye kelimesinde d harfinden hemen sonra gelen i harfi sadece kesre (esre) ile yapılan bir i sesidir. Ayn ya da hemze değildir, o yüzden de kesme işareti yazım hatasıdır.)
(maddelerin isimleri boyle yazilmis, bu sayfalara olan baglantilar duzeltmek gerekli)
{{İtikadî mezhepler}}
'''Mücessime, Cisimleşme,<ref>[[Muhammed Ebu Zehra|Muhammed Ebû Zehra]], ''İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi,'' sayfa: 260, [[Ethem Ruhi Fığlalı]] ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.</ref> TecsîmTescîm'''<ref>[https://islamansiklopedisi.org.tr/tecsim İLYAS ÜZÜM, ''TDV İslâm Ansiklopedisi,'' MÜCESSİME maddesi (Allah’a cismanî özellikler nisbet edenleri belirtmekte kullanılan terim), 31. cilt, s. 449-450, İstanbul, 2006.]</ref> ya da '''[[Enkarnasyon]];'''<ref>[https://islamansiklopedisi.org.tr/hulul KÜRŞAT DEMİRCİ ve YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, ''TDV İslâm Ansiklopedisi,'' HULÛL maddesi (İlâhî zâtın kendisinin ya da sıfatlarının yaratıklara intikali), 18. cilt, s. 340-344, İstanbul, 1998.]</ref> [[İslâm dini]]nde eskiden mevcut olan [[i'tikad]]î bir [[fırka]]nın adı. Aynı zamanda [[İslâm dini]] [[itikadî mezhepler]]i içerisinde sadece [[Ghulat-i Şîʿa]]'dan olan [[mezhep]]ler arasında mevcut bir [[i'tikat]] olup, bu fırkalar günümüzde varlığını koruyan itikadî İslâm mezhepleri olan [[Sünnî]]lik ve [[Şiîlik]] tarafından İslâmdışı olarak kabul edilmektedir.<ref>[[Muhammed Ebu Zehra|Ebû Zehra, Muhammed]], ''Mezhepler Tarihi,'' Mütercimi: İsmâil Dağ, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011. İstanbul, 2010.</ref>
 
== Mücessime'den olan İslâm dini i'tikadî mezhepleri ==
=== Tarihte var olmuş Mücessime'den olan bazı i'tikatlar<ref>Mustafa Öz, ''Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü,'' Ensar, İstanbul, 2011.</ref> ===
* [[Müşebbihe]] ''([[Antropoteizm]])''
** Hulmân’îyye
** Hulmâniyye
** Mücessime ''([[Enkarnasyon]])''
*** [[Bû’ MüslimiyyeMüslim’îyye]]
**** [[SinbâdiyyeSinbâd’îyye]]
***** [[El-MukannaiyyeMukannaʿîyye]]
****** [[BâbekiyyeBâbek’îyye]]
*** [[HattâbiyyeHattâb’îyye]]
**** BezîgiyyeBezîg’îyye
**** [[Hattâbiyyet'lHattâb’îyyet-ûl Mutlâka]]
**** MuammeriyyeMuammer’îyye
**** UmeyriyyeUmeyr’îyye
**** MufaddaliyyeMufaddal’îyye
**** Muhammise
*** Cevâlik’îyye
*** Cevâlikiyye
*** [[Rum]] [[Abdal]]ları
 
Anonim kullanıcı