"Osmanlı padişah eşleri listesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(düzeltme AWB ile)
| rowspan="2" | [[Dosya:Osman Gazi.jpg|75px]]<br /> [[Osman Gazi]]
| [[Malhun Hatun]]
| Nâm-ı diğer ''Kameriye Sultanı Mal Hânım,''<ref name="Daulat Shah" /> 1280'de evlendiği Birinci eşi ''(ö. Kasım 1323)'' - [[Anadolu Selçuklu]] Veziri Ömer Abdülaziz Bey’inBey'in kızı ve [[Orhan Gazi]] ile [[Fatma Hatun]]’un'un annesi
|-
| Râbia Bala Hâtûn
| 1289'da evlendiği İkinci eşi ''(ö. Ocak 1324)'' - [[Şeyh Edebali]]’nin'nin kızı ve [[Şehzade Alaaddin]]’in'in annesi
|-
| rowspan="5" | '''2'''
| rowspan="5" | [[Dosya:Orhan I.jpg|75px]]<br /> [[Orhan Gazi]]
| [[Nilüfer Hatun|Nilüfer Hâtûn]]
| 1299'da evlendiği Birinci eşi - Yarhisar Tekfuru Aydos'un kızı ve [[I. Murat]], [[Süleyman Gazi]] ve Şehzade Kasım’ınKasım'ın annesi. Eski adı Holofiro.
|-
| [[Asporça Hatun]]
| 1316'da evlendiği İkinci eşi - Bizans İmparatoru’nunİmparatoru'nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.
|-
| Theodora Hâtûn
|-
| [[Theodora Hatun|Theodora Maria Hâtûn]]
| Mayıs 1346'da evlendiği Dördüncü eşi - Bizans İmparatoru [[VI. İoannis]] ile Bulgar Prensesi [[İrini Asanina|İrini]]'nin kızı ve [[Şehzade Halil]]’in'in annesi.<ref name="Daulat Shah" />
|-
| Eftandise Hâtûn
| Beşinci eşi - Mahmud Âlp’inÂlp'in kızı.
|-
| rowspan="7" | '''3'''
| rowspan="7" | [[Dosya:Muradhudavendigar.jpg|75px]]<br /> [[I. Murat|Murad<br /> Hüdâvendîgâr<br />''( I. Murad )'']]
| [[Gülçiçek Hatun|Gülçiçek Hâtûn]]
| 1359'da evlendiği Birinci eşi - [[I. Bayezid|Yıldırım Bayezid]]’in'in ve Yahşi Bey’inBey'in annesi
|-
| Paşa Melîke Hâtûn
| İkinci eşi - Kızıl Murad Bey’inBey'in kızı.
|-
| ......................... Hâtûn
| Mart 1366'da evlendiği Üçüncü eşi - Seyyid Sultan Ahi’ninAhi'nin kızı.
|-
| Maria Tamara Hâtûn
| 1370'te evlendiği Dördüncü eşi - Bulgar Kralı Ivan Alezander II. Shishman ile karısı [[Besarabya]] Kralı Ivanko'nun kızı olan Braide’ninBraide'nin kızları.
|-
| ......................... Hâtûn
| 1372'de evlendiği Beşinci eşi - Bulgar Köstendil Lordu Konstantin’inKonstantin'in kızı.
|-
| Fûl-Dâne Hâtûn
| 1383'te evlendiği Altıncı eşi - [[Candaroğulları]]'ndan Emir Damat II. Süleyman Şah Paşa’nınPaşa'nın kızı.
|-
| ......................... Hâtûn
| rowspan="16" | [[Dosya:YıldırımBayezit4.jpg|75px]]<br />[[I. Bayezid|Yıldırım<br />Bayezid<br />''( I. Bayezid )'']]
| Angelina Hâtûn
| 1372'de evlendiği Birinci eşi - İkinci kocası ''Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nınSegovia'nın oğlu Diego González de Contreras'' olan [[Bizans İmparatorluğu|Bizans]] Prensesi.<ref name="Daulat Shah" />
|-
| .............. Hâtûn
|-
| [[Devlet Şah Hatun|Devlet ''(Şah)'' Hâtûn]]
| 1378'de evlendiği Üçüncü eşi - [[Germiyanoğlu Süleyman Şah]] ile [[Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî]]’in'in oğlu [[Sultan Veled]]’in'in kızı Mutahhara Hâtûn’ınHâtûn'ın kızı; [[Şehzade|Şehzâde]] [[İsa Çelebi|İsa Çelebi, ''(Balıkesir Valisi: 1402 - 1406)'']], [[Mustafa Çelebi|''(Düzmece)'' Mustafa Çelebi]] ''(ö. 1422)'' ile Büyük Musa Çelebi’ninÇelebi'nin annesi. ''(Büyük Musa Çelebi, İkinci Rumeli Sultanı [[Musa Çelebi]] Han ile karıştırılmamalıdır.)''<ref name="Daulat Shah">[http://web.archive.org/web/20020616202944/http://www.4dw.net/royalark/Turkey/turkey2.htm The Imperial House of Osman - 2]</ref>
|-
| ?
|-
| Maria Hâtûn
| Dördüncü eşi - İkinci kocası ''Don Payo Gómez de Sotomayor'' olan [[Macarlar|Macar]] Kontu János’unJános'un kızı.<ref name="Daulat Shah" />
|-
| .......... Hâtûn
|-
| [[Hafsa Hatun]]
| 1390'da evlendiği Yedinci eşi - [[Aydınoğlu]] Emir Fahr’edFahr'ed-[[Dîn]] İsa Bey'in kızı.<ref name="Daulat Shah" />
|-
| [[Karamanoğlu]] .............. Hânım<ref name="Daulat Shah" />
| rowspan="3" | [[Dosya:Mehmed I.jpg|75px]]<br /> [[I. Mehmet|Çelebi<br />Mehmed''<br />(I. Mehmed)'']]
| Şâh-Zâde Kumru Hânım
| Birinci eşi - Amasyalı Şâd-Geldi Ahmed Paşa’nınPaşa'nın kızı<ref name="Fatih">[http://web.archive.org/web/20060502151014/http://www.4dw.net/royalark/Turkey/turkey3.htm The Imperial House of Osman - 3]</ref>
|-
|Şehzade Hatun
|-
| [[Emine Hatun|Emine Hâtûn]]
| Üçüncü eşi - [[Dulkadiroğulları Beyliği]]’nin'nin Beşinci hükümdarı olan [[Zülkadiroğlu Nâsır’edNâsır'ed-Dîn Muhammed Bey]]’in'in kızı ve [[II. Murad]]'ın annesi.
|-
| rowspan="7" | '''6'''
|-
| ......... Hâtûn
| İkinci eşi - Damat Karaca Paşa’nınPaşa'nın kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| Yeni Hâtûn
| Üçüncü eşi - Amasyalı Mahmud-Şâh Bey’inBey'in kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| [[Hüma Hatun|Hüma Hâtûn]]
| Dördüncü eşi - Abdullah isimli bir şahsın kızı ve [[Fatih Sultan Mehmet]]’in'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise [[Fatih Sultan Mehmet]]’in'in annesinin ''Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella'' olduğu kayıtlıdır. [[Fatih Sultan Mehmed]] üvey annesi [[Mara Hatun|Mara Branković Hâtûn]] tarafından yetiştirmiştir.
|-
| Hatice Halime Tac'ün-Nisâ Hâtûn
| 1423'te Edirne'de evlendiği Beşinci eşi - [[Candaroğulları]] Bey’iBey'i İsfendiyar Bey’inBey'in oğlu Taceddin İbrahim Bey’inBey'in kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| [[Mara Hatun|Mara (Meryem) Hânım]]
| 4 Eylûl 1435'te Edirne'de evlendiği Altıncı eşi - [[Fatih Sultan Mehmet]]’in'in üvey annesi; ''Meryem Hânım'' olarak da bilinen Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’inBronkoviç'in kızı "Mara Hâtûn" çocuksuz ve ortodoks olarak ölmüştür.<ref name="Fatih" />
|-
| Hundî Hânım
| Yedinci eşi ''(Ölümü: 14 Şubat 1486)'' - [[Fatih Sultan Mehmet]]’in'in süt annesi.<ref name="Fatih" />
|-
| rowspan="10" | '''7'''
| rowspan="10" | [[Dosya:Sarayi Album 10a.jpg|75px]]<br /> [[II. Mehmed|Fatih Sultan <br />Mehmed <br />''(II. Mehmed)'']]
| [[I. Gülbahar Hatun|I. Gül-Bahar Hâtûn]]
| 1446'da Manisa'da evlendiği Birinci eşi - ''[[Akkoyunlu]] Hükümdarı [[Uzun Hasan]]'ın oğlu "Şâh-Zâde Uğurlu Damad Muhammed Mirza Paşa" (ö. 1477)'' ile 1474 tarihinde evlendirilen [[Gevher Sultan (II. Mehmed'in kızı)|Gevher Sultan]]’ın'ın annesi ve Abdullah Arnavud kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| [[Gülşah Hatun|Gül-Şâh Hâtûn]]
| Manisa'da evlendiği İkinci eşi - [[Karamanoğulları]]'ndan İbrahim Bey’inBey'in kızı.
|-
| [[Sitti Mükrime Hatun|Sitti Mû’kerimeMû'kerime ''(Mükrime)'' Hâtûn]]<ref>[http://www.kultur.gov.tr/EN/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF7AA0FE099CA14481 Sultan II. Bayezid Han]</ref><ref>{{kitap kaynağı|soyadı=Bahadıroğlu|ad=Yavuz|başlık=Resimli Osmanlı Tarihi|yıl=2009|yayıncı=Nesil Yayınları|isbn=978-975-269-299-2|sayfa=129|basım=15}}</ref>
| 15 Aralık 1449'da Edirne'de evlendiği Üçüncü eşi - [[II. Bayezid]]’in'in annesi ve [[Dulkadiroğulları Beyliği]]’nin'nin Altıncı hükümdarı olan [[Zülkadiroğlu Süleyman Bey]]’in'in kızı.
|-
| Hatice Hâtûn
|-
| [[Çiçek Hatun|Çiçek Hâtûn]]
| 1458'de evlendiği Altıncı eşi - Türkmen Kardeşi Ali Bey’inBey'in kızı, [[Cem Sultan]]'ın annesidir.<ref name="Fatih" />
|-
| Helene Hâtûn
| Yedinci eşi - Mora Despotu Demetrios Paleologus’unPaleologus'un kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| Anna Hâtûn
| 1461'de evlendiği Sekizinci eşi - Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nunComnenus'nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
|-
| Alexias Hâtûn
| Kasım 1463'te evlendiği Dokuzuncu eşi - Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nunComnenus'nun kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| .........… Hâtûn
| 1471'de evlendiği Onuncu eşi - [[Karamanoğulları]]'ndan Muhammed bin İbrahim Bey’inBey'in kızı.<ref name="Fatih" />
|-
| rowspan="11" | '''8'''
| rowspan="11" | [[Dosya:Beyazid II.jpg|75px]]<br /> [[II. Bayezid]]
| [[Nigâr Hatun|Nigâr Hâtûn]]
| Birinci eşi ''(d. 1450 - ö. Mart 1503, [[Antalya]])''<ref name="Hâfize" /> - Abdullah Vehbi kızı ve [[Şehzade Korkut|Şâh-Zâde Ebu'l Hayr Muhammed Şâh Korkud]] ile Fatma ve Ayşe Sultan’ınSultan'ın annesi.
|-
| [[Şirin Hatun|Şirin Hâtûn]]
|-
| Bülbül Hâtûn
| 1465'te evlendiği Üçüncü eşi ''(d. 1452 - ö. 1515, [[Bursa]])''<ref name="Hâfize" /> - Abdullah kızı ve [[Şehzade Ahmet]], [[Şehzade Mahmut|Şehzade Mahmud]], Hatice, Gevher-Mülük, Hundi ve Şehere-Zâde Şâh Sultan’ınSultan'ın annesi.
|-
| [[I. Ayşe Hâtûn]]
| 1469'da [[Amasya]]'da evlendiği Dördüncü eşi ''(d. 1453 - ö. 1505, [[Trabzon]])''<ref name="Hâfize" /> - [[Dulkadiroğulları Beyliği]]’nin'nin Onbirinci hükümdarı olan [[Alaüddevle Bozkurt Bey|Alâüddevle Bozkurt Bey]]’in'in kızı.
|-
| [[Gülruh Hatun|Gül-Ruh Hâtûn]]
| 1476'da evlendiği Beşinci eşi ''(ö. 1520)''<ref name="Hâfize" /> - Abd'ül-Hay kızı ve [[Şehzade Alemşah]] ile [[Kamer Sultan|Kamer-Şâh Sultan]]’ın'ın annesi<ref name="Hâfize" />.
|-
| Hüsnü-Şah Hâtûn
| Altıncı eşi ''(d. 1454 - ö. 1513)''<ref name="Hâfize" /> - 1474'te [[Amasya]]'da doğan ve ''(1481 - 1483)'' arası Sarıhan Valisi, ''(1483 - 1511)'' tarihleri arasında da Karaman Valisi olan ve 2 Temmuz 1511'de [[Konya]]'da ölen [[Şehzade Şehenşah|Şehzade Sultan Şahin-Şah]]’ın'ın annesi ve [[Karamanoğlu]] Nasuh Bey’inBey'in kızı.<ref name="Hâfize" />
|-
| Gül-Fem Hâtûn
|-
| Ferah-Şâd Hâtûn
| Dokuzuncu eşi ''(d. 1460 - ö. 1530)''<ref name="Hâfize" /> - Kefe Sancak Beyi Muhammed’inMuhammed'in kızı.
|-
| .................. Hâtûn
| Onuncu eşi - [[Kaptan-ı deryalar listesi|Kaptan-ı Derya]] Damat [[Güveği Sinan Paşa]]’nin'nin kızı.<ref name="Hâfize" />
|-
| Muhterem Hâtûn<ref name="Hâfize" />
| rowspan="2" |<br /> [[I. Selim|Yavuz Sultan<br />Selim <br />''( I. Selim )'']]
| [[II. Ayşe Hâtûn]]<ref name="Âişe"/>
| Birinci eşi - Kırım Hanı [[Mengli Giray]]'ın kızı;<ref name="Âişe">{{cite book|author=[[Necdet Sakaoğlu|Sakaoğlu, Necdet]]|title=Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler|url=https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=6WUMAQAAMAAJ&dq=havatin+hatun&focus=searchwithinvolume&q=mengli+giray|publisher=Oğlak Yayıncılık|year=2008|pages=149|isbn=978-9-753-29623-6}}</ref> [[Beyhan Sultan]], Hâfize Sultan, Gevherhan Sultan ile [[Şah Sultan|Devlet-Şah ''(Yenişah)'' Sultan]]’ın'ın annesi<ref name="Hâfize" />
|-
| [[Ayşe Hafsa Sultan|Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan]]<ref>[http://www.kultur.gov.tr/EN/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF7AA0FE099CA14481 Kanuni Sultan Süleyman Han]</ref><ref>{{kitap kaynağı|soyadı=Bahadıroğlu|ad=Yavuz|başlık=Resimli Osmanlı Tarihi|yıl=2009|yayıncı=Nesil Yayınları|isbn=978-975-269-299-2|sayfa=186|basım=15}}</ref>
| 1494'te Trabzon'da evlendiği İkinci eşi - Abdü'l-Muin<ref name="Hafsa bint-i Abdü'l-Muin">{{cite book|author=[[Necdet Sakaoğlu]]|title=Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler|url=https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=6WUMAQAAMAAJ&dq=havatin+hatun&focus=searchwithinvolume&q=hafsa+sultan|publisher=Oğlak Yayıncılık|year=2008|pages=148|isbn=978-9-753-29623-6}}</ref> kızı; [[Kanuni Sultan Süleyman]], [[Hatice Sultan (I. Selim'in kızı)|Hatice Sultan]], [[Fatma Sultan (I. Selim'in kızı)|Fatma Sultan]] ile Hafsa Sultan’ınSultan'ın annesi<ref name="Hâfize">[http://web.archive.org/web/20060502150736/http://www.4dw.net/royalark/Turkey/turkey4.htm The Imperial House of Osman - 4]</ref>
|-
| rowspan="4" | '''10'''
|-
| [[Gülfem Hatun|Gülfem Hâtûn]]
| 1511'de evlendiği İkinci eşi<ref name="Hâfize" /> - [[Şehzade Murad]]’ın'ın annesi
|-
| [[Mahidevran Sultan]]
|-
| [[Hürrem Sultan|Hürrem Haseki Sultan]]
| 1520'de evlendiği Dördüncü eşi<ref name="Hâfize" /> - [[Şehzade Mehmed]], [[Şehzade Abdullah (I. Süleyman'ın oğlu)|Şehzade Abdullah]], [[II. Selim]], [[Şehzade Bayezid]], [[Şehzade Cihangir]], Şehzade Orhan ve [[Mihrimah Sultan]]'nın annesi. [[I. Süleyman|Kanûnî Sultan Süleyman]]’nın'nın nikahlı eşi. [[Valide Sultan]] olamadan vefat etmiştir. Kanunin en sevdiği eşidir.
|-
| rowspan="2" | '''11'''
| rowspan="2" | [[Dosya:Selim II.jpg|75px]]<br /> [[II. Selim]]
| [[Nurbanu Sultan|Afife Nûr-Banû Valide Sultan]]
| 1545'te Konya'da evlendiği Birinci eşi - [[III. Murat]] ile [[İsmihan Sultan]], [[Fatma Sultan]] ve [[Şah Sultan (II. Selim'in kızı)|Şah Sultan]]'ın annesi ve [[Venedik]] [[Dük]]ü Sebastiano Venier’inVenier'in kardeşi olan [[Kiklad Adaları|Kiklad Takım Adaları]]’na'na ait ''Páros'' adası [[Lord]]larından ''Nicolò Venier'' ile Violanta Baffo’nunBaffo'nun ''Cecilia'' adındaki kızı / ''Páros'' adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı.
|-
| [[Selimiye Sultan]]
| rowspan="7" | [[Dosya:Sultan Murad III.jpg|75px]]<br /> [[III. Murat]]
| [[Safiye Sultan|Safiye Valide Sultan]]
| 1565'te Manisa'da evlendiği Birinci eşi<ref name="SelimII" /> - [[III. Mehmed]], [[Ayşe Sultan (III. Murad'ın kızı)|Ayşe Sultan]] ile Fatma Sultan'in annesidir. [[Venedikli]] meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo'nun akrabası, ve [[İyonya Adaları|İyonya Takım Adaları]]’na'na ait [[Korfu]] adasının [[Venedikli]] valisinin ''Sophia Baffo'' ismindeki kızı.
|-
| Şah-i Huban Hatun
|-
| Şems-i Ruhsar Hatun
| Üçüncü eşi - Rukiyye Sultan’ınSultan'ın annesi. Medine’deMedine'de vakfı var. ''(ö. 1613. İstanbul)''
|-
| Naz-Perver Hatun
|-
| ..................... Hânım
| 1575'te evlendiği Yedinci eşi - [[Eflak]] [[Eflak Voyvodalığı|Lord]]u III. Mircea Shoban’nınShoban'nın kızı.<ref name="SelimII">[http://web.archive.org/web/20060502150953/http://www.4dw.net/royalark/Turkey/turkey5.htm The Imperial House of Osman - 5]</ref>
|-
| rowspan="4" | '''13'''
| rowspan="4" | [[Dosya:III. Mehmet.jpg|75px]]<br /> [[III. Mehmed]]
| ..................… Sultan
| 1579'da evlendiği Birinci eşi ''(d. 1566 - ö. 1603)''<ref name="SelimII" /> - [[Şehzade Selim (III. Mehmed'in oğlu)|Şehzade Selim]]’in'in annesi.
|-
| Fûldane Sultan
|-
| [[Handan Sultan|Handan I. Valide Sultan]]<ref>{{kitap kaynağı|soyadı=Bahadıroğlu|ad=Yavuz|başlık=Resimli Osmanlı Tarihi|yıl=2009|yayıncı=Nesil Yayınları|isbn=978-975-269-299-2|sayfa=245|basım=15}}</ref>
| 1589'da evlendiği Üçüncü eşi<ref name="SelimII" /> - [[I. Ahmet]]’in'in annesi
|-
| [[I. Mustafa'nın annesi|Halime II. Vâlide Sultan]]
| Dördüncü eşi ''(d. 1576 - ö. 1623)''<ref name="SelimII" /> - [[Abaza]] asıllı, [[I. Mustafa]]’nın'nın annesi.
|-
| rowspan="3" | '''14'''
|-
|[[Akile (Rukiyye) Hanım]]
| İkinci eşi ''(d. 1607)''<ref name="Telli" /> - [[Esad Efendi (Şeyhülislam)|Şeyhülislam Esad Efendi]]’nin'nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. Şehzade Mustafa ile Zeynep Sultan'in annesi.
|-
| rowspan="1" | '''17'''
|-
| [[Saliha Dilaşub Sultan|Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan]]
| 1641'de evlendiği İkinci eşi - [[II. Süleyman]]’in'in annesi ve cariye. 3. Haseki olduğu sanılıyor.
|-
| [[Hatice Muazzez Sultan|Hatice Mu’azzezMu'azzez Haseki Sultan]]
| 1641'de evlendiği Üçüncü eşi - İkinci Haseki’dirHaseki'dir ve [[II. Ahmet]]'in annesidir.
|-
| Ayşe Haseki Sultan<ref name="Telli" />
|-
| [[Hüma Şah Sultan]] ''(Telli Haseki, Dicle Sultan)''
| Aralık 1647'de İstanbul'da evlendiği Sekizinci ve son eşi<ref name="Telli" /> - 4. Haseki, "Telli-Haseki" olarak da bilinen ''Hüma Şah Haseki-Sultan (Dicle Sultan),'' [[I. İbrahim]]’in'in en çok sevdiği Haseki’siHaseki'si, Nikah ile Kadın’lığaKadın'lığa alındı; Şehzade Orhan'ın annesi.
|-
| rowspan="10" | '''19'''
| rowspan="10" | [[Dosya:Mehmed IV.jpg|75px]]<br /> [[IV. Mehmed]]
| [[Emetullah Rabia Gülnuş Sultan|Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’aRâbi'a Gül-Nûş Valide Sultan]]
| Birinci eşi ''(d. 1647, [[Resmo]]-[[Girit]] - ö. 6 Kasım 1715, Edirne)'' - Emetullah Râbi’aRâbi'a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. [[Girit]]’li'li Venedik asıllı Retimo Verzizzi’ninVerzizzi'nin kızı.<ref name="Telli" /> [[II. Mustafa]] ile [[III. Ahmet]]’in'in annesi; 6 Şubat 1695 tarihinde ''Valide Sultan'' oldu.
|-
| Afife Haseki Sultan
|-
|[[Saliha Sultan|Saliha Sebkâti Vâlide Sultan]]
| 1695'te evlendiği İkinci eşi ''(d. 1680 - ö. 21 Eylûl 1739, İstanbul)''<ref name="Fatımat'uz-Zehra" /> - İkinci Haseki ve [[I. Mahmut]]’un'un annesi
|-
| Hâfize Haseki Sultan
|-
| [[Şehsuvar Sultan|Şâh-Süvar ''(Şehsuvar)'' Vâlide Sultan]]
| 1698'de evlendiği Dördüncü eşi ''(d. 1682 - ö. 27 Nisan 1756)''<ref name="Fatımat'uz-Zehra" /> - Dördüncü Haseki ve [[III. Osman]]’ın'ın annesi
|-
| [[Afife Hatun]]
| Beşinci eşi
|-
| rowspan="21" | [[Dosya:Sultan ahmed III.jpeg|75px]]<br /> [[III. Ahmet]]
| Ümmetullah Bânû<ref name="Fatımat'uz-Zehra" /> Baş Kadınefendi
| Birinci evliliği ''(1703)''; Baş Kadınefendi, Kadve Abd'ûl-Minnan’ınMinnan'ın kızı; İkinci evliliğini önce 21 Ocak 1717'de nikâhlanarak, 18 Şubat 1717 tarihinde [[Nevşehirli Damat İbrahim Paşa]] ile yapan Fatımat'uz-Zehra Sultan’ınSultan'ın annesi<ref name="Fatımat'uz-Zehra">[http://web.archive.org/web/20060502150917/http://www.4dw.net/royalark/Turkey/turkey7.htm The Imperial House of Osman -7]</ref>
|-
| Rukıyye Kadınefendi
|-
| [[Mihrişah Sultan|Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi]]<ref name="Mîhr-i Şâh">{{cite book|author=[[Necdet Sakaoğlu|Sakaoğlu, Necdet]]|title=Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler|url=https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=6WUMAQAAMAAJ&dq=havatin+hatun&focus=searchwithinvolume&q=III%3A+Mustafa%27n%C4%B1n+annesi|publisher=Oğlak Yayıncılık|year=2008|pages=303|isbn=978-9-753-29623-6}}</ref><ref>{{kitap kaynağı|soyadı=Bahadıroğlu|ad=Yavuz|başlık=Resimli Osmanlı Tarihi|yıl=2009|yayıncı=Nesil Yayınları|isbn=978-975-269-299-2|sayfa=355|basım=15}}</ref><ref>[http://www.enfal.de/otarih44.htm Emîne Mihr-î-Şah İkinci Kadın Efendi]</ref><ref>[http://www.osmanli.org.tr/osmanlisultanlari-5-235.html Emîne Mihr-î-Şah Sultân]</ref>
| Üçüncü evliliği ''(1709)''; İkinci Kadınefendi; Şâh-Zâde Süleyman ''(d: 25 Austos 1710 - ö: 11 Aralık [[1732]]<ref name="Fatımat'uz-Zehra" /> veya Mayıs [[1762]]<ref name="Mîhr-i Şâh"/>)'' ile Yirmialtıncı [[Osmanlı Padişahı]] [[III. Mustafa]]’nın'nın annesi
|-
| Hatice Kadınefendi
| Beşinci evliliği; Üçüncü Kadın Efendi ''(ö. 1723)''<ref name="Fatımat'uz-Zehra" />
|-
| [[Rabia Sermi Sultan|Râbi’aRâbi'a Şermi Kadınefendi]]<ref>{{kitap kaynağı|soyadı=Bahadıroğlu|ad=Yavuz|başlık=Resimli Osmanlı Tarihi|yıl=2009|yayıncı=Nesil Yayınları|isbn=978-975-269-299-2|sayfa=363|basım=15}}</ref>
| Altıncı evliliği ''(1714)''; Kadın Efendi ''(d. 1698 - ö. 1732)''<ref name="Fatımat'uz-Zehra" /> [[I. Abdülhamit]]’in'in annesi
|-
| Emine Muşalli Kadınefendi
|-
| [[Mihrişah Valide Sultan|Mihr-î-Şah Valide Sultan]]
| 1760'da evlendiği Üçüncü eşi ''(d. 1745 - ö. 16 Ekim 1805)''<ref name="Tiryâl" /> - 1761'den itibaren İkinci Kadın Efendi; 21 Temmuz 1764'den itibaren Baş Kadın Efendi ve [[III. Selim]]’in'in annesi
|-
| Rif’atRif'at Kadınefendi
| Dördüncü eşi ''(d. 1744 - ö. Ocak 1804)''<ref name="Tiryâl" /> - 21 Temmuz 1764'den itibaren İkinci Kadın Efendi
|-
| Ayşe Adil-Şah Kadınefendi
| Beşinci eşi ''(d. 1748 - ö. 19 Aralık 1803)''<ref name="Tiryâl" /> - Üçüncü Kadın Efendi ve [[Hatice Sultan (III. Mustafa'nın kızı)|Hatice Sultan]]’ın'ın annesi
|-
| Binnaz Kadınefendi
| Dördüncü eşi ''(ö. Mayıs 1823)''<ref name="Tiryâl" /> - İkinci Kadın Efendi
|-
| Mû’teberMû'teber Kadınefendi
| Beşinci eşi - Kadın Efendi
|-
|-
| [[Nükhet-Sedâ Hanım Efendi|Nükhet-Sedâ Hânımefendi]]<ref>{{kitap kaynağı|soyadı=Bahadıroğlu|ad=Yavuz|başlık=Resimli Osmanlı Tarihi|yıl=2009|yayıncı=Nesil Yayınları|isbn=978-975-269-299-2|sayfa=395|basım=15}}</ref>
| Ondördüncü eşi ''(ö. 4 Haziran 1850)''<ref name="Tiryâl" /> - Hânımefendi; Baş İkbal ve [[IV. Mustafa]]’nın'nın annesi
|-
| Ayşe Hânımefendi
| Dördüncü eşi ''(d. 1773 - ö. 1807, İstanbul)''<ref name="Tiryâl" /> - 1789'dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792'den 28 Temmuz 1808'e kadar Üçüncü Kadın Efendi
|-
| Re’fetRe'fet Kadınefendi
| Beşinci eşi ''(d. 1780 - ö. 22 Ekim 1867)''<ref name="Tiryâl" /> - Dördüncü Kadın Efendi
|-
|-
| [[Bezmialem Sultan|Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan]]
| 1822'de evlendiği Sekizinci eşi ''(d. 1807 - ö. 2 Mayıs 1853)''<ref name="Nûr" /> - 1822'den itibaren Üçüncü Kadın Efendi, daha sonra ise 1832'den itibaren İkinci Kadın Efendi ve 1 Temmuz 1839'dan sonra da ''Valide Sultan,'' [[I. Abdülmecit]]’in'in annesi
|-
| Aşûb-u Cihan Kadınefendi
|-
| [[Pertevniyal Sultan|Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan]]
| 1829'da evlendiği Onsekizinci eşi ''(d. 1812 - ö. 5 Şubat 1883)''<ref name="Nûr" /> - [[Abdülaziz]]’in'in annesi; önce İkinci İkbal sonra Beşinci Kadın Efendi; 25 Haziran 1861'den 30 Mayıs 1876 tarihine kadar Vâlide Sultan
|-
| rowspan="27" | '''31'''
|-
| [[Şevkefza Sultan|Şevk-Efzâ Vâlide Sultan]]
| Üçüncü eşi ''(d. 12 Aralık 1820, [[Poti]] - ö. 17 Eylûl 1889, [[Çırağan Sarayı]])''<ref name="Sedâ" /> - [[V. Murat]]’in'in annesi; Üçüncü Kadın Efendi ''(1839-1849),'' İkinci Kadın Efendi ''(1849-1861),'' Valide Sultan ''(30 Mayıs 1876 - 31 Ağustos 1876)''
|-
| [[Tirimüjgan Sultan|Tîr-î-Müjgan Kadınefendi]]
| 10 Kasım 1841'de İstanbul'da evlendiği Dördüncü eşi ''(d. 16 Ağustos 1819, [[Erivan]] - ö. 3 Ekim 1852, [[Feriye Sarayı]], [[İstanbul]])''<ref name="Sedâ" /> - [[II. Abdülhamid]]’in'in annesi; Dördüncü Kadın Efendi ''(1841-1849),'' 1849'dan itibaren 3 Ekim 1852'ye kadar Üçüncü Kadın Efendi<ref name="Sedâ" />
|-
| Verd-i Cânan Kadınefendi
|-
| [[Gülcemal Kadın Efendi|Gül-Kemâl Kadınefendi]]
| 27 Mart 1843'te evlendiği Yedinci eşi ''(d. 1826, [[Kafkasya]] - ö. 16 Kasım 1851, [[Ortaköy, Beşiktaş|Ortaköy]], [[Boğaziçi]])''<ref name="Sedâ" /> - Dördüncü Kadın Efendi ve [[V. Mehmet]]’in'in annesi.
|-
| Şâh Cihân Kadınefendi
|-
| [[Piristû Kadın Efendi|Râhime Piristû Vâlide Sultan]]<ref name="Perestû">{{cite book|author=[[Necdet Sakaoğlu]]|title=Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler|url=https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=6WUMAQAAMAAJ&dq=havatin+hatun&focus=searchwithinvolume&q=perest%C3%BB|publisher=Oğlak Yayıncılık|year=2008|pages=427|isbn=978-9-753-29623-6}}</ref>
| Onuncu eşi ''(d. 1830, [[Kafkasya]] - ö. 1904, [[Maçka, Beşiktaş|Maçka]]'daki Saray, [[İstanbul]])''<ref name="Sedâ" /> - [[II. Abdülhamid]]’in'in manevî annesi, Haziran 1861'den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve Vâlide Sultan ''(1876 - 1904)''
|-
| Zerrin-i Melîke Hanımefendi
| 21 Eylûl 1866'da [[Dolmabahçe Sarayı]]'ında evlendiği Üçüncü eşi ''(d. 2 Kasım 1846, [[Kars]] - ö. 26 Kasım 1895, [[Ortaköy, Beşiktaş|Ortaköy]] Sarayı, [[Beşiktaş (semt), Beşiktaş|Beşiktaş]])''<ref name="Dürr" /> - [[Abdülmecit (halife)|II. Abdülmecit]]'in annesi; 21 Eylûl 1866'dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1875'ten itibaren İkinci Kadın Efendi
|-
| [[Neşerek Kadın Efendi|Neş’erekNeş'erek (Nesrin) Kadınefendi]]
| 1868'de [[Dolmabahçe Sarayı]]'ında evlendiği Dördüncü eşi ''(d. 1848, [[İstanbul]] - ö. 11 Haziran 1876, [[Feriye Sarayı]], [[Beşiktaş (semt), Beşiktaş|Beşiktaş]])''<ref name="Dürr" /> - Çerkez İsmail Bey'in kızı;<ref name="Dürr" /> [[Mehmed Şevket Efendi]], [[Esma Sultan (Abdülaziz'in kızı)|Esma Sultan]], [[Emine Sultan]]'ın annesi; 1868'de Dördüncü Kadın Efendi ve 1875'ten itibaren Üçüncü Kadın Efendi
|-
|-
| [[Fatma Pesend Hanımefendi]]
| 1896'da [[Yıldız Sarayı]]'nda evlendiği Onbirinci eşi ''(d. 1876, [[Kafkasya]] - ö. 1925, [[Paris]])''<ref name="Edâ" /> - [[Hatice Sultan (II. Abdülhamit'in kızı)|Hatice Sultan]]’ın'ın annesi; 1896'dan itibaren Baş Gözde, 17 Haziran 1901'den itibaren Dördüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909'dan itibaren de Üçüncü İkbâl
|-
| Behice (Maan) Hanımefendi
33.504

değişiklik