"Risk" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k (WPCleaner v1.42b - Fixed using Vikipedi:Vikipedi proje kontrolü (Başlık iki nokta ile bitiyor))
k
[[Dosya:3 Alarm Building Fire.jpg|thumb|İtfaiyeciler iş üzerindeyken]]
[[Oxford İngilizce Sözlüğü]] 1621’deki şekliyle kâr ve gelir elde etmek için çalışma anlamına gelen İngilizce’deki ilk kullanımından bahseder (Arapça orijinalinden gelen kelime şekli ‘رزق’ “risque”dir) ve 1655’ten itibaren “risk” şekliyle kullanılır.
<blockquote>Riski şöyle tanımlar: Kayıp, yaralanma olasılığı (na maruz kalmak) veya istenmeyen ve tehlikeli durum; şans yadaya da böyle bir olasılığı içeren durum .<ref>[[Oxford English Dictionary]]</ref> </blockquote>
 
:1. Risk belirsiz bir olay hatta bir koşuldur ki, eğer meydana gelirse, en azından bir proje (obje)nin etkilenmesini içerir (Bu tanım ‘Proje’ terminolojisi kullanılarak, projelere başvuruları kaldırarak kolayca evrensel yapılır).<ref>A Guide to the Project Management Body of Knowledge (4th Edition) ANSI/PMI 99-001-2008</ref>
 
:2. Bir şeyin olasılığı eğer meydana gelirse ortaya çıkan maliyet veya faydayla çarpılır (Bu konsept “Beklenen Değer” yadaya da “Risk Faktörü olarak bilinir ve riskin seviyelerini kıyaslamakta kullanılır).
 
:3. Harici yadaya da dahili zafiyet sonucu meydana gelen sayılabilen hasar, yaralanma, mesuliyet, kayıp yadaya da herhangi olumsuz bir olayın tehdidi, olasılığı ve önceden alınan tedbirle önlenebilmesi.
 
:4. [[Finans]]: Gerçekleşen kârın yadaya da yatırımın beklenenden düşük olma olasılığı.
 
:5. [[Sigorta]]: Bir değişkenin (Bina yangını) olduğu bir durumun bilinmesi ama oluşma modu yadaya da olayın gerçek değerinin bilinmemesi. Bir risk bir belirsizlik (olasılık yadaya da olayın nerede meydana geleceğinin bilinmemesi), bir tehlike (kaybın sebebi), ya da bir tehlikeli durum (tehlikeyi daha şiddetli ve olası yapan şey) değildir.
 
:6. Menkul Ticaret: Değerini kaybetme veya değerin düşmesi olasılığı. Ticaret riski iki genel kategoriye ayrılır;
:OHSAS (İş Sağlığı & Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri) Riski tehlikeli bir olaydaki şiddet ile tehlikeli bir durumun olma olasılığının kombinasyonu olarak tanımlar.<ref>"Risk is a combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s)" (OHSAS 18001:2007).</ref>
 
:[[Bilgi güvenliği]]nde risk “varlık yadaya da varlık gruplarının zayıflıklarını kullanacak ve bu yolla organizasyona zarar verecek potansiyel durum” olarak tanımlanmaktadır.<ref>ISO/IEC 27005:2008.</ref>
 
:Finansal risk sıklıkla kârın öngörülemeyen değişiklik ya da dalgalanması olarak tanımlanır ve bu hem beklenenden daha iyi ve hem de beklenenden daha kötü getirileri içermektedir. Negatif risk referansları kaynakta aksi bir durum belirtilmediği müddetçe olumlu etki yadaya da fırsatlarda da (Örneğin; ‘kaybın’, ‘kayıp yadaya da kazanç’ olarak okunması gibi) kullanılacak şekilde okunulmalıdır.
 
:İlgili terimler "[[tehdit]]" ve "[[tehlike]]" zarara yol açan olgular için sıklıkla kullanılmaktadır.
Riskin yaygın olarak kabul edilebilir seviyesi birçok ülkede çeşitli kurumlar tarafından göz önüne alınmaktadır. Bu konuda ilk girişim Londra Imperial College (Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu Güvenlik ve Güvenilirlik Müdürlüğü, SRD) için çalışan İngiliz nükleer işlemlerin organizatörü ve akademisyen olan [[F. Reg Farmer]] (1914—2001) tarafından insanların kabul edebilir olarak gördüğü tepe yürüyüşü ve benzer aktiviteler gibi örneklerin kullanılmasıyla yapılmıştır. Bu, bir olay ve sonucunun kabul edilebilir bir olasılık olarak görüldüğü '''Farmer eğrisi''' olarak adlandırılmasıyla sonuçlanmıştır.
 
Bu teknik genellikle bir bütün olarak olasılıklı risk değerlendirmesi (ORD) (Yadaya da olasılıklı güvenlik değerlendirmesi, OGD) olarak görülmektedir.Bu yaklaşımın örneğini görmek için [[WASH—1400]]’e bakınız.
 
===Finans===
 
[[Finans]] sektöründe risk bir yatırımdan elde edilen kârın beklenenden farklı olabilme ihtimalidir ve farklılığın ölçüsü göz önüne alınır. Bu orijinal bir yatırımın bir kısmının yadaya da tamamının kaybedilme olasılığını içerir. Damadaran tarafından benimsenen bir görüşe göre, risk sadece “aşağı yönlü” değil aynı zamanda (beklenen değerleri aşan) “yukarı doğru” riski içermektedir.<ref>{{cite book |title=Investment Philosophies: Successful Investment Philosophies and the Greatest Investors Who Made Them Work |first=Aswath |last=Damodaran |page=15 |publisher=Wiley |year=2003 |isbn=0-471-34503-2}}</ref> Bazıları özel bir yatırımın tarihsel ya da ortalama kârlarının standart sapmasını riskin bazı tarihsel ölçümü olarak görmektedirler; modern portföy teorisine bkz. Finansal risk ([[Bernard Madoff]] örneğindeki gibi)hileli davranıştan kaynaklanan operasyonel ya da çok sayıdaki piyasa faktörlerinin belirlediği piyasa—bağımlısı olabilir. Son çalışmalar risk almada endokrin seviyesinin finansal karar almada bir yol oynayabileceğini göstermektedir.<ref>Sapienza P., Zingales L. and Maestripieri D. 2009. Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone. Proceedings of the National Academy of Sciences.</ref><ref>Apicella C. L. and all. Testosterone and financial risk preferences. Evolution and Human Behavior. vol 29. Issue 6. 384–390.[http://www.ehbonline.org/article/S1090-5138%2808%2900067-6/abstract abstract].</ref>
 
Finans sektöründeki temel görüş risk ve kâr arasında bir ilişkinin olduğudur(modern portföy teorisine bkz.)Genellikle risk ne kadar büyükse muhtemel getirisi o kadar büyük varsayılmaktadır. Serbest piyasa bir enstrümanın fiyatlandırılmasına bu prensibi yansıtmaktadır. Güvenli bir enstrümana yönelik kuvvetli bir talep fiyatı arttırırken, (ki buna bağlı olarak kârı düşüktür), zayıf enstrümana yönelik zayıf bir talep fiyatı azaltır (ki buna bağlı potansiyel kâr daha yüksektir). Örneğin Amerikan Hazine tahvili en güvenilir bir yatırım araçlarından biri olarak görülmektedir. Bir yatırımla veya spekülatif dereceli şirket tahviliyle karşılaştırıldığında Amerikan Hazine senet ve tahvilleri daha az bir kâr getirir. Bunun sebebi bir şirket Amerikan Hükümeti’ne nazaran daha çok borç alma eğiliminde olmasıdır. Bu yüzden bir şirket tahviline yatırım yapmanın riski ne kadar büyükse, daha yüksek oranda bir kâr yatırımcılara önerilmektedir.
İstatiksel metotlar bir hesaplama fonksiyonunda bir insan hayatının kaybını hesaplayabilmek için istenilebilinmektedir. Bu zor bir problemdir. Bir yaklaşım ölüme[33] ya da radyoaktif serpintiye karşı (örneğin radio-iodine’ninGBq’su) karşı sigortalama için ödeme yapmaya istekli mi sorusunu sormaktır, ama cevaplar koşullara çok sıkı bağlı olduğundan bu yaklaşımın efektif olduğu açık değildir.
 
Risk sıklıkla istenmeyen bir sonucun tahmin edilebilir maliyeti olarak hesaplanmaktadır. Bu etkilenen tek bir değerin zarar görmesinin biraz değerlendirilmesiyle çeşitli olası olayların ihtimallerinin kombinasyonunu içermektedir. Beklenen kullanıma bkz. Binary olasılığının en basit durumu '''''Kaza Var'''''yada ya da '''''Kaza Yok'''''’tur. Buna eşlik eden risk hesaplama formülü aşağıdadır.
 
R= (kazanın olma olasılığı) X (bir kaza durumunda beklenen değer kaybı)
38.753

değişiklik