Mehmed Kemal: Revizyonlar arasındaki fark

kDeğişiklik özeti yok
(→‎Îdamı sonrası: düzeltme AWB ile)
BlRlNCl MADDE — Şehidi millî Boğazlıyan kaymakamı esbakı Kemal Beyin zevcesi Hatice hanımla kerimeleri, Müzehher ve Müşerref Hnımlara ve mahdumu Adnan Beye hidematı vataniye tertibinden beşer yüz kuruş itibariyle şehrî iki bin kuruş maaş tahsis edilmiştir.
 
ÎKlNCt MADDE — isbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
 
ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanunun icrayi ahkâmına Maliye vekili memurdur. 14 teşrinievvel 1338 ve 21 sefer 1341"<ref>https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/kanuntbmmc00100271.pdf</ref>
1.333.069

düzenleme