"Saltanatın kaldırılması" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Cergezer (mesaj) tarafından yapılmış 17404944 numaralı değişiklikler geri getirildi: Uluönder Atatürk'e hakaret içeren katkı geri alındı. Vandalizm. (TW))
Gerek Rauf gerek Selahattin Beyler daha sonra kaleme aldıkları anılarında, cumhuriyete prensip olarak karşı olmadıklarını, ancak padişahlığı kişisel diktatörlük eğilimlerine karşı bir engel olarak gördükleri için kaldırılmasına muhalif olduklarını anlatırlar.
 
[[Hıyanet-i Vataniye Kanunu]]'nda 15 Nisan 1923'te yapılan bir değişiklikle, Saltanatınsaltanatın lağvına dair kararnameye karşı sözle ve basın yoluyla muhalefet etmek vatan hainliği kapsamına alınmış ve idamla cezalandırılmıştır.
 
Kararnamenin ilanından sonra sadrazam [[Tevfik Paşa]] başkanlığında 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı hükümeti istifasını padişaha sunmuştur. 5 Kasım'da [[Ankara]] hükumetinin [[İstanbul]]'daki temsilcisi [[Refet Bele|Refet Paşa]] (Bele) tüm bakanlık müsteşarlarını [[Divanyolu]]'ndaki Şark Mahfilinde toplayarak her türlü faaliyete son vermelerini tebliğ etmiştir. 7 Kasım'da [[Babıali]]'deki başbakanlık dairesi resmen boşaltılmış ve Osmanlı Devleti'nin resmî gazetesi olan ''[[Takvim-i Vekayi]]''{{'}}nin yayınına son verilmiştir.
== Sonuçları ==
 
Şeklen "halife" unvanını koruyan [[VI. Mehmed|VI. Mehmed (Vahideddin)]] 10 Kasım'da son cuma selamlığına katılmış, ancak yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditleri gerekçe göstererek 17 Kasım sabahı Boğaziçi'nde demirli bulunan İngiliz zırhlısı HMS ''Malaya'' aracılığıyla Malta'ya sığınmıştır.
 
19 Kasım'da TBMM, veliaht [[Abdülmecid (halife)|Abdülmecid Efendi]]'yi halife ilan etmiştir. 3 Mart 1924'te çıkarılan bir kanunla [[Hilafetin kaldırılması|halifelik de lağvedilmiş]] ve tüm Osmanlı Hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmıştır.
40.470

değişiklik