"Abdullah bin Amr" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Nushirevan11 tarafından yapılan 18033540 sayılı değişiklik geri alınıyor.
(Mithrandirt tarafından yapılan 18033519 sayılı değişiklik geri alınıyor. Sayfa içeriğini değiştirmeden geri almamalısınız.)
(Nushirevan11 tarafından yapılan 18033540 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
 
==Hayatı==
[[Hicret]]ten yedi yıl kadar önce [[Mekke]]’de doğdu. Babası [[Amr bin As]]’dan önce müslüman oldu ve [[hicret]]in 7. yılından sonra onunla birlikte [[Medine]]’ye göç etti. [[Süryanice]]’yi iyi bilen ve [[Tevrat]]’ı okuyan Abdullah’ın yazısı da güzeldi. Bu sebeple [[Muhammed]]’den duyup da ezberlemek istediği [[hadis]]leri unutmamak için not ederdi. Abdullah, '''es-Sahîfetü’s-sâdıka''' adıyla topladığı bu [[hadis]]leri bir sandıkta dikkatle korur ve kendisini hayata bağlayan şeylerin başında Sahîfe’nin geldiğini söylerdi. Rivayet ettiği hadis sayısı bakımından en önde gelen [[Ebu Hureyre]], Abdullah'ın kendisinden daha fazla hadis bildiğini belirtmiş, bunun sebebini de onun [[Muhammed]]’den duyduğu hadisleri yazmasına bağlamıştır.<ref>{{kitap kaynağı|başlık=Buhârî, “İlim”, 39}}</ref>
 
=== Katıldığı Savaşlar ===
Babası [[Amr bin As]] ile birlikte [[Şam]]’ın fethinde ve [[Yermük Muharebesi]]'nde bulunmuş, bu savaşta babasının sancaktarlığını yapmıştır. Babasının isteği üzerine [[Sıffin Savaşı]]’na katılıp babasıyla birlikte Muâviye ordusunda yer almış, fakat müslümanlara silah çekmemiştir. Savaş sırasında her biri [[Ammar bin Yasir]]’i kendisinin öldürdüğünü iddia eden iki kişi, [[Muaviye]]’nin huzurunda tartışırken Abdullah söze karışmış ve bunun iftihar edilecek bir şey olmadığını, çünkü [[Ammar bin Yasir|Ammar]]’ın âsi bir topluluk tarafından öldürüleceğini bizzat [[Muhammed|Peygamber]]’den duyduğunu söylemiştir. Bunun üzerine [[Muaviye]], “Öyleyse sen aramızda ne arıyorsun?” diye sormuş, o da babasının evvelce kendisini [[Muhammed|Peygamber]]’e şikâyet ettiğini, [[Muhammed|Peygamber]]’in, “Hayatta olduğun müddetçe babana itaat et, sakın ona karşı gelme” dediğini, bu sebeple savaşa katıldığını ve fakat savaşmadığını söylemiştir.<ref>{{kitap kaynağı|başlık=Müsned, II, 164}}</ref>
 
[[Dosya:Mosque Amr ibn Al-As Entrance.jpg|right|thumb|250px|Kahire'deki [[Amr bin As|Amr bin El-Âs]] Camii girişi]]
 
===İlmi ve Öğrencileri===
'''Abdullah bin Amr''' geniş [[hadis]] ve [[fıkıh]] bilgisinden dolayı [[abadile]] arasında yer almıştır. En çok [[hadis]] bilen [[sahabe]] olmasına rağmen ondan intikal eden [[hadis]] sayısı sadece yedi yüz civarındadır. Bunun sebepleri arasında, [[hadis]] öğrenim merkezi durumundaki [[Medine]]’den hayli uzakta bulunan [[Mısır]]’da yaşamış olması gösterilebilir. Abdullah'ın yüzlerce talebesi arasında [[tabiin]]'in önde gelenlerinden olan torunu Şuayb bin Muhammed, [[Said bin el-Müseyyeb]], Urve bin Zübeyr, Tâvûs, Şa‘bî, [[İkrime]], Atâ, Mücâhid ve [[Hasan-ı Basrî]] gibi şahsiyetler bulunmaktadır.
'''Abdullah bin Amr''' geniş [[hadis]] ve [[fıkıh]] bilgisinden dolayı [[abadile]] arasında yer almıştır.
 
===Vefatı ve Türbesi===
Ömrünün son yıllarında gözlerini kaybetmiş, yetmiş iki yaşında iken [[Mısır]]’da vefat etmiş ve [[Fustat]]’ta babasının yaptırdığı '''Amr bin Âs Camii'''’nin yanındaki evine defnedilmiştir. Ancak, [[Abbasiler]] devrinde cami genişletilirken (133/750), ev caminin içinde kaldığından kabir de camiye dahil edilmiştir. Daha sonra [[Osmanlı]] ümerâsından Emîr Murad, camiyi tamir ettirdiği sırada (1211/1796-97) kabrin üzerini kubbe ile kapatmış ve etrafını maksûre ile çevirtmiştir. Türbe, günümüzde [[Kahire]] ile birleşmiş bulunan [[Fustat]]’ta Amr bin El-Âs Camii’nin kıbleye göre sol köşesinde yer almakta ve şehirdeki [[sahabe]] kabirleri arasında önemli bir ziyaretgâh kabul edilmektedir.
 
 
 
{{Cquote|''Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. Faydasız söz söylemeyiniz.<ref>{{web kaynağı|soyadı1=ehlisunnetbuyukleri.com|başlık=Abdullah bin Amr, Sözleri|url=http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Hayatlar/EshabiKiram/Detay/ABDULLAH-BIN-AMR-BIN-AS-radiyallahu-anh/790|website=http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/|ref=http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Hayatlar/EshabiKiram/Detay/ABDULLAH-BIN-AMR-BIN-AS-radiyallahu-anh/790}}</ref>''}}
198

değişiklik