"Abdullah bin Amr" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Nushirevan11 tarafından yapılan 18033043 sayılı değişiklik geri alınıyor.
(Telif hakkı ihlali. İslam Ansiklopedisi'nden direk kopyalanmış.)
(Nushirevan11 tarafından yapılan 18033043 sayılı değişiklik geri alınıyor.)
 
==Hayatı==
[[Hicret]]ten yedi yıl kadar önce [[Mekke]]’de doğdu. Babası [[Amr bin As]]’dan önce müslüman oldu ve [[hicret]]in 7. yılından sonra onunla birlikte [[Medine]]’ye göç etti. [[Süryanice]]’yi iyi bilen ve [[Tevrat]]’ı okuyan Abdullah’ın yazısı da güzeldi. Bu sebeple [[Muhammed]]’den duyup da ezberlemek istediği [[hadis]]leri unutmamak için not ederdi. Abdullah, '''es-Sahîfetü’s-sâdıka''' adıyla topladığı bu [[hadis]]leri bir sandıkta dikkatle korur ve kendisini hayata bağlayan şeylerin başında Sahîfe’nin geldiğini söylerdi. Rivayet ettiği hadis sayısı bakımından en önde gelen [[Ebu Hureyre]], Abdullah'ın kendisinden daha fazla hadis bildiğini belirtmiş, bunun sebebini de onun [[Muhammed]]’den duyduğu hadisleri yazmasına bağlamıştır.<ref>{{kitap kaynağı|başlık=Buhârî, “İlim”, 39}}</ref>
 
=== Katıldığı Savaşlar ===
Babası [[Amr bin As]] ile birlikte [[Şam]]’ın fethinde ve [[Yermük Muharebesi]]'nde bulunmuş, bu savaşta babasının sancaktarlığını yapmıştır. Babasının isteği üzerine [[Sıffin Savaşı]]’na katılıp babasıyla birlikte Muâviye ordusunda yer almış, fakat müslümanlara silah çekmemiştir. Savaş sırasında her biri [[Ammar bin Yasir]]’i kendisinin öldürdüğünü iddia eden iki kişi, [[Muaviye]]’nin huzurunda tartışırken Abdullah söze karışmış ve bunun iftihar edilecek bir şey olmadığını, çünkü [[Ammar bin Yasir|Ammar]]’ın âsi bir topluluk tarafından öldürüleceğini bizzat [[Muhammed|Peygamber]]’den duyduğunu söylemiştir. Bunun üzerine [[Muaviye]], “Öyleyse sen aramızda ne arıyorsun?” diye sormuş, o da babasının evvelce kendisini [[Muhammed|Peygamber]]’e şikâyet ettiğini, [[Muhammed|Peygamber]]’in, “Hayatta olduğun müddetçe babana itaat et, sakın ona karşı gelme” dediğini, bu sebeple savaşa katıldığını ve fakat savaşmadığını söylemiştir.<ref>{{kitap kaynağı|başlık=Müsned, II, 164}}</ref>
 
[[Dosya:Mosque Amr ibn Al-As Entrance.jpg|right|thumb|250px|Kahire'deki [[Amr bin As|Amr bin El-Âs]] Camii girişi]]
 
===İlmi ve Öğrencileri===
'''Abdullah bin Amr''' geniş [[hadis]] ve [[fıkıh]] bilgisinden dolayı [[abadile]] arasında yer almıştır. En çok [[hadis]] bilen [[sahabe]] olmasına rağmen ondan intikal eden [[hadis]] sayısı sadece yedi yüz civarındadır. Bunun sebepleri arasında, [[hadis]] öğrenim merkezi durumundaki [[Medine]]’den hayli uzakta bulunan [[Mısır]]’da yaşamış olması gösterilebilir. Abdullah'ın yüzlerce talebesi arasında [[tabiin]]'in önde gelenlerinden olan torunu Şuayb bin Muhammed, [[Said bin el-Müseyyeb]], Urve bin Zübeyr, Tâvûs, Şa‘bî, [[İkrime]], Atâ, Mücâhid ve [[Hasan-ı Basrî]] gibi şahsiyetler bulunmaktadır.
'''Abdullah bin Amr''' geniş [[hadis]] ve [[fıkıh]] bilgisinden dolayı [[abadile]] arasında yer almıştır.
 
===Vefatı ve Türbesi===
Ömrünün son yıllarında gözlerini kaybetmiş, yetmiş iki yaşında iken [[Mısır]]’da vefat etmiş ve [[Fustat]]’ta babasının yaptırdığı '''Amr bin Âs Camii'''’nin yanındaki evine defnedilmiştir. Ancak, [[Abbasiler]] devrinde cami genişletilirken (133/750), ev caminin içinde kaldığından kabir de camiye dahil edilmiştir. Daha sonra [[Osmanlı]] ümerâsından Emîr Murad, camiyi tamir ettirdiği sırada (1211/1796-97) kabrin üzerini kubbe ile kapatmış ve etrafını maksûre ile çevirtmiştir. Türbe, günümüzde [[Kahire]] ile birleşmiş bulunan [[Fustat]]’ta Amr bin El-Âs Camii’nin kıbleye göre sol köşesinde yer almakta ve şehirdeki [[sahabe]] kabirleri arasında önemli bir ziyaretgâh kabul edilmektedir.
 
 
 
{{Cquote|''Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. Faydasız söz söylemeyiniz.<ref>{{web kaynağı|soyadı1=ehlisunnetbuyukleri.com|başlık=Abdullah bin Amr, Sözleri|url=http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Hayatlar/EshabiKiram/Detay/ABDULLAH-BIN-AMR-BIN-AS-radiyallahu-anh/790|website=http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/|ref=http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Hayatlar/EshabiKiram/Detay/ABDULLAH-BIN-AMR-BIN-AS-radiyallahu-anh/790}}</ref>''}}
198

değişiklik