"Halkevleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

diğer sayfanın oylaması bitene kadar rica üzerine geri alınıyor.
(diğer sayfanın oylaması bitene kadar rica üzerine geri alınıyor.)
(diğer sayfanın oylaması bitene kadar rica üzerine geri alınıyor.)
=== Kuruluş amaçları ===
''Halkevleri'' bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli kurslar, [[tiyatro]]lar ve [[sosyal]] etkinliklerdeki amaç [[para]] kazanmak değil, [[halk]]a [[modern]] olan şeylerin ve [[Cumhuriyet]] düşüncesinin tanıtılmasıdır. Kabul edilen yeni bir rejimle birlikte, çoğunluğun [[okuma]] [[yazma]] bilmediği [[toplum]]da, [[halk]]ın yetiştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Halkevleri [[okul]] dışında [[eğitim]] verildiği, büyük yaşlara da hitap eden kurumlar olarak açılmıştır. Halkevlerinin amaçlarından bir diğeri, [[Anadolu]]’da [[Türk]] [[halk]]ının oluşturduğu zengin [[medeniyet]]i ortaya çıkarmaktır. Çünkü her yörenin kendine ait, [[masal]], [[şiir]], [[hikaye]], [[gelenek]]/[[görenek]] gibi [[batı]] dışında gelişen bir [[medeniyet]]i vardır. Tüm bunları derlemek, incelemek ve geliştirmek gerekliliği, Halkevleri bünyesinde gerçekleşmiştir. Özellikle Halkevi dergilerinde, bu konudaki yapılan araştırmalar hayli yer almıştır. Halkevleri, halkla aydının karşılaştığı, fikir alışverişinde bulundukları bir mekan olarak kurulmuştur. Düzenlenen [[seminer]]ler ve toplantılar halkı aydınlatmak amacıyla yapılmış, [[memleket]]in durumu hakkında halkın bilgi edinmesine yardımcı olunmuştur. <ref>Durukan, Ayşe, Cumhuriyetin Çağdaşlaşma Düşüncesinin Yaşama ve Mekana Yansımaları: Halkevi Binaları Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006</ref>
 
== Halkevi yapıları ==
[[Cumhuriyet]] rejiminin kabul edilmesiyle, her şeyi kapsayan bir [[modern]]leşme [[proje]]si yeni [[devlet]]e ait kurumların kurulmasıyla baslar. [[Kültürel]], [[siyasi]] ve [[ekonomik]] alandaki kararlarla yeni rejimin tanımlanması ve yapısal kuruluşu önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu noktada, [[Cumhuriyet]]le birlikte gerçekleştirilen çeşitli kurumsal oluşumların karşılığı olan [[mekan]]sal oluşumlar hızlı bir şekilde Erken [[Cumhuriyet]]
[[Türkiye]]’sinde uygulamaya koyulur. Bu yoğun yapılaşma sürecinde Halkevi binaları, [[okul]]lar, [[postane]]ler, [[ziraat]] kurumları, [[devlet]] yapıları inşa edilmiştir.
 
=== Proje üretimi ===
 
Halkevi binalarının proje üretimi iki şekilde gerçekleştirilmiştir. Talimatnameye uygun olarak, ya [[CHP]] uygun binaları bulup, düzenletmiştir ya da [[proje]] yarışması düzenletmiş ve sonucu uygulatmıştır. Bunlarından dışında partinin bina projesi için Birlik [[Mimar]]i şubesine başvurduğu da görülmüştür.
 
=== Proje içerikleri ===
 
Halkevi binaları, [[müzik]], [[tiyatro]], [[spor]] vb. çalışma alanlarında nasıl yeni ve [[batı]] hayat tarzını yansıtmaya çalışıyorlarsa da, [[mimari]]lerinde de halka yeni ve [[modern]] estetiği anlatmaya ve bu yolla halkı eğitmeye çalışırlar. Halkevi binaları şehir içinde kamu yapılarının yanına, [[Cumhuriyet]] meydanlarına, ya da ana [[cadde]] üzerine konumlandırılmıştır. Yapı içerisinde belirlenen ihtiyaçlara göre inşa edilen temel bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz;
 
*[[Halk]]ın rahatlıkla gelip izleyebileceği [[sinema]], [[gösteri]], [[konferans]], temsil ve benzeri etkinliklerin yapıldığı en büyük birim olarak bir '''salon'''
*Yönetim bölümünde Halkevi [[başkan]]ının, [[sekreter]]inin ve Halkevinin çeşitli kollarına ait [[büro]]lar içeren '''idari kısım'''
*Partiye ait odalar bulunan '''parti kısmı'''
*[[Eğitim]] bölümünde [[halk]]ın okuma alışkanlığını artıracak '''[[kütüphane]]'''
*Çeşitli [[kurs]]ların verildiği '''derslikler'''
*[[Halk]]ın [[spor]] yapabileceği açık veya kapalı '''spor alanı'''
*[[Atatürk]]’ün veya çeşitli [[devlet]] büyüklerinin [[kent]] ve [[kasaba]]ları ziyaretleri sırasında kalabilecekleri bir '''konaklama'''
*Bazı yerlerde yapılan '''[[müze]]'''
 
Halkevi binalarında zemin katları dışarı doğru açılmış, birçok yerden girişler verilmiş, dışarı ile bağlantısı kesilmemiştir. [[Salon]]lardan [[bahçe]]ye, [[avlu]]ya veya bir [[teras]]a çıkılarak dış [[mekan]]larla ilişki sağlanmıştır. Giriş [[kapı]]sı oldukça sade, dikkat çekici değil, zaman zaman içeriye doğru çekilmiş bir yapısı vardır. Her bir mekan için ayrı girişler verilmiştir.
 
Halkevi binalarının yerleştirilmesinde özellikle giriş kısmının önünde bir alan bırakılmasına özen gösterilir. Burası bazen bir [[meydan]], bazen de bir [[avlu]] olarak tanımlanır. Bu alanın halkın burada toplanıp, liderlerin konuşmasını dinlemeleri için bırakılmıştır. Halkevi programında tüm bunların yanı sıra sıkça görülen diğer bir yapı birimi, [[balkon]]dur. Liderlerin çeşitli [[nutuk]]larını bu [[balkon]]lardan yaptıkları görülür.
 
=== Plan yaklaşımları ===
 
'''L''' plan şeması en çok görülen plan tipidir. Biri [[salon]], diğeri idari kısımdan oluşan birimler birlikte bir iç [[bahçe]]yi tanımlarlar. Bu plan şemasına [[Çankırı]], [[Kadıköy]] ve [[İzmir]] Halkevi binaları örnek gösterilebilir. Bu plan tipinin dışında '''I''', '''T''' ve '''U''' plan tipleri de görülür.
 
== Faaliyetleri ==