"Üniteryenizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Kelime Hatasi
(Kelime Hatasi)
'''Hristiyan Üniteryenizm''', Tanrı'nın birliğine, Tanrı'ya ve insanlara sevgi beslenmesiyle sonsuz bir yaşama dair inançlardan oluşan, [[teslis]] karşıtı [[Hristiyan]] bir akımdır.
 
İnançla ilgili meselelerde, otoritelerin değil, aklın kabul ettiğini, çeşitli din ve görüşlere karşı hoşgörüyü esas alır. İsa'nın hatırasına saygı gösterirler ancak tanrılığını reddeder ve yanılmaz olduğunu kabul etmezler. Hristiyan Kutsal Kitaplarını insan tecrübesinin bir belgesi olarak görür, fakat yazarlarının, insan oluklarıoldukları için, hata yapabileceklerini düşünürler. Teslisi (yani Hristiyanlıkta imanın temel ögelerinden biri olan Kutsal Üçlübirlik öğretisini) reddederler.
 
Hristiyan Üniteryenler, insanın günah işlemeye, hata yapmaya eğimi olsa da, asıl itibariyle günahkar olduğuna inanmazlar. Cehennem ve ahiret konusunda farklı düşünceye sahiptirler. Dualarda herhangi bir destek ve dilekte bulunmayı Tanrı'nın işine karışma olarak telakki ederler. Ölümden sonra insan ruhunun yaşadığına; ahiret hayatının nasıl ve ne derecede olacağını bilemeyeceklerine, fakat Tanrı'ya sevgilerinden dolayı cehennemde olmayacaklarına inanırlar.
Anonim kullanıcı