Ana menüyü aç

Değişiklikler

düzeltme AWB ile
[[Türk Dil Kurumu|TDK]] tanımına göre "hastalık"; "''Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı''"dır.[http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.ASP?kelime=hastal%FDk]
 
Sayrılıkları inceleyen bilim dalı '''[[patoloji]]'''dir. [http://www.saglik.im/kategori/hastaliklar/ Hastalıklar] ın sistematik sınıflandırmasını konu edinen bilim dalı ise [[nozoloji]]dir. [[İnsan]] sayrılıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen daha geniş bir alanı kapsayan bilim dalı ise [[tıp]]tır. Birçok benzer (hatta kimi aynı) durum ve süreçler [[hayvan]]ları da etkilemektedir; [[hayvan]]ları etkileyen sayrılıkları inceleyen bilim dalı [[veteriner tıp]]tır. [[Hayvan]]lar ve insanlar dışında, her [[organizma]] gibi, [[bitki]]ler de çeşitli süreç ve durumlardan etkilenip zarar görebilirler; [[enfeksiyon]], besin yetersizliği veya zararlı [[mutasyon]]lar gibi. Bitkileri etkileyen sayrılıkları inceleyen bilim dalı bitki patolojisidir.
 
== Hastalığın İletimi - Bulaşıcılığı ve Epidemiyoloji ==
 
=== Epidemiyoloji ===
[[Epidemiyoloji]], hastalıkların yayılışını ve salgın hastalıkları inceleyen, hastalıkların yayılmasını etkileyen çeşitli faktörleri saptayan tıp dalıdır. Ayrıca, epidemiyologlar sayrılıkların yayılmasını kontrol altına alacak ve önleyecek metotlar geliştirmeye çalışırlar. Epidemiyolojik çalışmalar sonucu sayrılıklar yayılımlarına göre [[endemik]], [[epidemi]]k veya [[pandemik]] olarak tanımlanabilir.
 
[[Endemik]], bir nüfus içinde her zaman var olan bir sayrılığı tanımlar. Epidemik hızla, aniden ve beklenmedik bir şekilde yayılan ve birçok insanı etkileyen bir sayrılık olarak tanımlanabilir. Ancak terim, daha önceden tahmin edilebilecek artışları kapsamaz; örneğin kışları [[grip]] vakalarının artışı epidemik olarak tanımlanmaz. [[Pandemik]] ise çok büyük alanlarda, bir kıta veya tüm dünya gibi, büyük sayıda insanı etkileyen hastalıkları tanımlar. Kızamık, verem, suçiçeği, tetanoz, sıtma, tifo, tifüs bunlardan kimileridir.
 
== Terimin Farklı Kullanımları ==
[[Biyoloji]]de, ''hastalık'' sözü bir [[organizma]]nın işleyişine, görevine zarar veren her türlü anormal durumu tanımlamak için kullanılır.
 
Bugün ''hastalık'' sözü mecazi olarak, herhangi bir şeyin düzensiz, işlevsiz veya sıkıntılı durumlarını belirtmek için kullanılır; "''toplumun hastalığı''" gibi. Ayrıca, [[Türkçe]]'de yine mecazi şekilde, ''hastalık'' sözü "''aşırı düşkünlük ve tutku''" anlamında da kullanılır; "''Temizlik hastalığı.''" gibi. [http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.ASP?kelime=hastal%FDk]
* [[Patoloji]]
* [[:Kategori:Genetik hastalıklar|Genetik Hastalıklar]]
 
 
== Dış bağlantılar ==