"Aziz Malaki kehaneti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
k (Öksüz madde şablonu ekleniyor.)
(düzeltme AWB ile)
Aziz Malaki (Saint Malachi) 1094/95-1148 yılları arasında yaşamış ve asıl adı Ua Morgair (ya da O'Morgair) olan bir İrlandalıdır. Armagh'ın başpiskoposudur. Muhtemel doğum yeri Armagh ve doğduğunda aldığı adı Máel Máedoc Ua Morgair ya da Maelmhaedhoc Ó Morgair'dir. 2 Kasım 1148'de Clairvaux'da 53 yaşında ölmüştür. Katolik Kilisesince aziz olarak kabul edilir ve 3 Kasım günü anılır.
Malaki'nin adı kendisine atfedilen gelecek papalar kehanetiyle ilişkilendirilir. Ancak gerçekte bu kişinin başkası olduğu görüşü de bulunmaktadır. Bu kehanetlerde çok kısa cümleler kullanılarak 1143 yılından sonra gelecek son 112 adet papa tarif edilmektedir. Kehanetlerdeki öngörülerin Benedict XVI' dahil seçilen tüm papalar için tuttuğu söylenir.
 
Bu öngörülerdeki 112. papa hakkındaki son kehanet diğerlerinden farklıdır ve çok daha uzun cümleleri içerir. Son kehanet birkaç cümle ile ve üzeri örtülü ifadelerle insanlığın başına gelecek korkunç bir olayı bildirmektedir. Aziz Malaki adını İsrail Peygamberi Malaki'den almıştır. "Malaki" kelimesi ise İbranice "habercim" anlamına gelir.
 
=== Romalı Peter ===
Peter: Papa. Katolik Kilisesi bütün papaları Petrus'un (Peter) halefi olarak görür. Kehanette adlar doğrudan değil, dolaylı olarak verildiğinden 112. papanın adının Peter olması beklenemez. Peter adının ''dolaylı bir anlatımı'' içerdiği düşünülmelidir.
 
=== Büyük sıkıntılar ===
::'''BÜYÜK BABİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİN ANASI'''
 
:6 Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. 7 Melek bana, “Neden şaştın?” diye sordu. “Kadının ve onu taşıyan yedi başlı, on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. 8 Gördüğün canavar bir zamanlar vardı, ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok, ama yine gelecek.
 
:9 “Bunu anlamak için bilgelik gerek. '''Yedi baş, kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir; aynı zamanda yedi kraldır.''' 10 Bunların beşi düştü, biri duruyor, ötekiyse henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. 11 Yaşamış, ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. 12 Gördüğün on boynuz henüz egemenlik sürmemiş on kraldır; canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. 13 Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. 14 Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır. O'nunla birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O'na sadık kalmış olanlardır.”
 
:15 Bundan sonra melek bana, “Şu gördüğün sular –fahişenin kenarında oturduğu sular– halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir” dedi. 16 “Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. 17 Çünkü Tanrı, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki, Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler. 18 '''Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir'''.”
 
=== Korkunç Yargıç ===
'''Korkunç Yargıç: Tanrı.''' Hem iyileri hem de kötüleri olmak üzere bütün insanları yargılayacak kişi Tanrı'dır.
 
:Mezmurlar 50:6 Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor, Çünkü '''yargıç Tanrı'nın kendisidir'''.
 
=== Yargılanacak insanlar ===
'''Yargılanacak insanlar: Herkes.''' Bütün insanlık dünyası yargılanacak ve kötüler yok edilecek.
 
:Elçilerin İşleri 17:31 Çünkü '''dünyayı''', atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir."
 
:Vahiy 19:17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: "Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!"
 
:Mezmurlar 37:38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, '''Kötülerin kökü kazınacak'''.
:Mezmurlar 68:2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi '''Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde'''!
 
:Mezmurlar 92:7 '''Kötüler''' mantar gibi bitse, Suçlular pıtrak gibi açsa bile, Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
 
:Mezmurlar 104:35 Tükensin dünyadaki '''günahlılar''', Yok olsun artık '''kötüler'''! RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! RAB'be övgüler sunun!
 
:Süleyman'ın Özdeyişler 24:20 Çünkü '''kötülerin geleceği yok''', Çırası sönecek onların
:Matta 25:31 “İnsanoğlu (Mikail-İsa) kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. ... 46 “Bunlar sonsuz ölüme, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.”
 
:Vahiy 19:11 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir (Mikael-İsa). Adaletle yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. 15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. 16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:
 
::'''KRALLARIN KRALI VE EFENDİLERİN EFENDİSİ'''
 
:17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”
 
:19 '''Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm'''. 20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.
 
:Yeşaya 24:21 O gün RAB yukarıda, '''gökteki güçleri''' (Şeytan ve cinleri) ve aşağıda, yeryüzündeki kralları '''cezalandıracak'''. 22 '''Zindana tıkılan tutsaklar gibi cezaevine kapatılacak ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar'''.
 
:Vahiy 7:15 Bana dedi ki, "'''Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir'''. Kaftanlarını Kuzu'nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için, "Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, Tapınağında gece gündüz O'na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını onların üzerine gerecek.
 
:Mezmurlar 37:27,28:
 
== Fatima'nın üçüncü sırrı ==
"Fatima'nın üçüncü sırrı" olarak bilinen konu Aziz Malaki kehanetiyle benzerlik gösterir. Ancak daha dar kapsamlıdır ve gelecek sıkıntıları yalnızca Katolik Kilisesi açısından ele alır ve bu kilisenin başına gelecekleri bildirir. Fatima'nın üçüncü sırrı diye bilinen olaya göre, askerler Katolik kilisesinin bütün din adamlarını, rahip ve rahibelerini öldürürler. Bütün bu olan biteni gören papa, büyük bir üzüntü içinde, titreyerek İsa'nın çarmıha gerildiği haçın önüne gelir. Burada diz çöküp İsa'ya yalvarmak isterken askerler gelir ve papayı vururlar ve papa ölür. Fatima'nın üçüncü sırrı Katolikler için çok korkutucudur. Bu sır 1917 yılında Lizbon'a yakın bir yer olan Fatima kasabasında "Meryem Ana" olarak, olağandışı bir olayla görünen bir kişi tarafından üç küçük çocuğa verilmiştir. "Meryem Ana" çocuklara birkaç kere göründüğü yere gelmelerini ister. Çocukların gelmesi gereken gün, hep ayın 13'üdür. İlk göründüğü gün Mayıs'ın '''13''''üdür (5/13). Daha sonra Papa John Paul'un vurulduğu ay da Mayıs'ın '''13''''üdür. Çocuklardan son sağ kalan Maria'ya Katolik Kilisesince azize ünvanı verilmiştir. Azize Maria da ayın '''13''''ünde ölmüştür.
 
== Dış bağlantılar ==
1.332.802

düzenleme