"Kuruluş" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
k (Fenerli1978, Kurum sayfasını Kuruluş sayfasına taşıdı: Geçmiş birleştirme için taşınıyor)
(düzeltme AWB ile)
'''Kuruluş''', '''kurum''', '''organizasyon''' veya '''teşkilat '''; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen [[toplum]]sal bir düzen. Organizasyonlar [[sosyoloji]], [[iktîsat]], [[işletme]], [[siyaset bilimi]] ve [[psikoloji]] gibi birçok [[sosyal bilim]] dalının [[araştırma]] konusudur.
 
Organizasyon, belli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş bireylerin yapılanma şeklini, bu bireylerin tamamını veya bir [[kurum]], [['''kuruluş]]''' ya da [[teşkilât]]ı belirtebilir.<ref>[http://tdkterim.gov.tr/seslisozluk/?kategori=yazimay&kelimesec=049136 TDK Güncel Türkçe Sözlük - ''Organizasyon'']</ref>
 
== Sosyoloji açısından ==
[[Sosyoloji]]de "Organizasyon", [[insan]]ların elle tutulabilen veya tutulamayan bir [[ürün]] oluşturmak için belli bir amaç doğrultusunda yaptıkları planlı ve eş güdümlü hareketlerdir. Bu hareketler (işler) genellikle formel bir üyelik gerektirir ve belli bir yapı (kurallar) altında gerçekleşir. Sosyoloji organizasyonları planlanmış ve biçimsel organizasyonlar, plansız ve biçimsel olmayan (kendiliğinden oluşmuş) organizasyonlar olarak ikiye ayırmaktadır. Kurumsal bir perspektiften bakıldığında organizasyon öğelerin oluşturduğu sürekli bir yapıdır. Bu öğeler ve hareketleri kurallar tarafından belirlenir. Böylece belli bir iş, eş güdümlü, iş bölümüne ve uzmanlaşmaya dayalı bu sistem sayesinde yerine getirilebilecektir.
 
Bir organizasyon kendisini oluşturan öğeleri tarafından tanımlanır; belli bir öğenin organizasyona ait olma veya olmama nedeni, hangi öğelerin [[iletişim]] kurduğu ve nasıl kurduğu, hangi değişikliklerin organizasyon veya öğeleri tarafından yapıldığı ([[özerklik]]) ve hangi dış etmenlerin organizasyonun ortaklaşa bir aksiyon almasına neden olduğu bu tanımı belirleyen sorgulardır.
 
Organizasyon [[kültür]]ü (kurum kültürü veya örgüt kültürü olarak da anılır) kısaca öğeler tarafından paylaşılan temel değerler olarak tanımlanabilir. İşlerin nasıl yapıldığına dair ortak görüşler, davranışlar, etkileme biçimleri, paylaşılan inanç, tutum, tahmin ve beklentiler, kullanılan semboller, ortak mitler ve organizasyonun kahramanları bu ortak kültürü oluşturur. [[Edgar Schein|Schein]]'a göre organizasyon kültürü zamanla öğrenilenlerin bir yansımasıdır. Örgütün üst yönetimi (özellikle kurucular, liderler) birey ve grup davranışını belirleyen ve bir hava gibi örgütü saran kültürün yaratılmasında etkili ve belirleyicidir. Organizasyon kültürü aynı zamanda, dış çevreye uyum ve iç bütünleşme sorunlarının çözülmesi sırasında geliştirilir ve tekrarlı hale gelir.
 
Öğelerin bu planlı ve eş güdümlü işbirliği, organizasyonu oluşturan herhangi bir öğenin tek başına, kendi yetenek ve kapasitesiyle yerine getiremeyeceği işlerin yapılabilmesini sağlar. Bunun karşılığında öğelerin ödediği bedel [[özgürlük]]lerinin belli bir ölçüde sınırlanmasıdır.
 
== Organizasyon teorileri ==
Teoriler arasında etkili olanlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
 
* [[Weber]]'in organizasyonel teorisi; (Max Weber'in "Ekonomi ve Toplum" adlı kitabında geçmektedir.)
== Organizasyon yapıları ==
[[Dosya:Typy kultury organizacyjnej, Apolla (ubt).svg|thumb|200px|[[Piramit]] yapılanma]]
Organizasyon yapıları belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin, genellikle [[Hiyerarşi|hiyerarşikhiyerarşi]]k bir düzendeki ast-üst ilişkilerini açıklar. Çeşitli tarzlarda oluşturulabilen bu yapılar, aynı zamanda işleyişin de göstergesidir; çeşitli fonksiyonlara ve [[süreç]]lere ilişkin [[sorumluluk]]ların mevcut alt yapılara veya kişilere paylaşımını, dağılımını yansıtır. Bölümler, tesisler, departmanlar, çalışma grupları veya bazen bireyler tipik alt yapı örnekleridir. Kişiler bu yapılara genellikle belirli bir süre geçerli olan iş emirleri, proje bazlı anlaşmalar, taahhütnameler veya belirsiz (sınırlı olmayan) süreli [[sözleşme]]ler yoluyla dahil olurlar.
Yönetim bilimlerine göre insanların oluşturduğu yapılar büyük oranda dört türden birinin özelliğini göstermektedir:
1.213.850

değişiklik