"Ekoloji" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
 
== Kapsam ==
Bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, [[insan]], [[hayvan]] ve [[bitki]]lere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplulukları ifade etmektedir. Tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, [[toprak]], ışık gibi faktörleri kapsar. Ekolojinin [[anatomi]], [[bitki beslenmesi]], [[botanik]], [[fizik]], [[fizyoloji]], coğrafya, [[klimatoloji]], [[kimya]], [[jeoloji]], [[jeomorfoloji]], [[meteoroloji]], [[Morfoloji (biyoloji)|morfoloji]], [[patoloji]], [[pedoloji]] ve [[zooloji]] gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır.
 
Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardımıyla çevre bilimi diğer doğa bilimlerinden ayırma olanağı vardır. Ekoloji, bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise ekolojinin bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ve diğer canlılarla olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir.
Anonim kullanıcı