"Dinî kozmoloji" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Ne olduğu anlaşılamayan fazladan harfler silindi. Cümlede halen bir anlamsızlık var. Konuya hakim birinin daha incelemesinde fayda var.
(Ne olduğu anlaşılamayan fazladan harfler silindi. Cümlede halen bir anlamsızlık var. Konuya hakim birinin daha incelemesinde fayda var.)
'''Dinî kozmoloji''' veya '''dinî evrenbilim''', bilimsel kanıtlara dayanan değil de dinî düşünce ve yargılara dayanan evren anlayışları için kullanılan genel bir kavramdır. Her dinin dinî kozmolojisi, dinlerin temel farklılıklarından dolayı birbirinden ayrılsa da benzer noktalar da bulunabilir. Benzerliklerin sebepler çeşitli olabildiği gibi dinin temel özelliklerine ilişkin de olabilir. Örneğin, [[tektanrıcı]] dinlerin çoğunluğunda evreni yaratan tek bir tanrı anlayışı mevcuttur ve bu tanrının evreni, sıklıkla, yoktan var ettiğine inanılır. Temel tanrısal özelliklere sahip olmayan din veya mezheplerde, evrenin yaratılışı bir yaratma eyleminden ziyade kaostan düzene geçiş olarak kendiliğinden olan bir olay olarak tanımlanabilir. Dinî kozmoloji, bir dinin önceliklerini ve temel olarak gördüğü kavramları yansıttığı ve vurguladığı için gfdsfvdinbilimdin bilim açısından da önem arz etmektedir. Antik tarihte dinî kozmoloji, kabul edilen ve dinden ayrık belirli bir bilim dalının olmamasının veya dinin hayatın birçok yönünde temel otorite olması sebebiyle bugün anladığımız anlamda [[fizikî kozmoloji|bilimsel (veya fizkî) kozmoloji]] ile bütünleşikti.
 
== Dış bağlantılar ==
34

değişiklik