"Uluslararası ilişkiler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + telif hakkı ihlali + vandalizm amaçlı değişiklik
(Gerekçe: + telif hakkı ihlali + vandalizm amaçlı değişiklik)
{{bakınız|Dış politika}}
'''Uluslararası İlişkiler''' [[Siyaset Bilimi|siyaset biliminin]] 9E bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükumetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir [[disiplin]]dir.
 
Disiplinler arası bir disiplin olması sebebiyle [[siyaset bilimi]], [[iktisat]] ([[uluslararası iktisat]], uluslararası politik ekonomi), [[tarih]] ''([[siyasi tarih]])'', [[hukuk]] (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle [[Uluslararası Hukuk|uluslararası hukuk]]), [[felsefe]] ([[Siyaset Felsefesi|siyaset felsefesi]] ve [[etik]]), [[sosyoloji]], [[psikoloji]], [[coğrafya]], [[antropoloji]], [[sosyal çalışma]], [[kriminoloji]], [[toplumsal cinsiyet çalışmaları]] ve [[kültürel çalışmalar]] gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.
== Tarih ==
 
Uluslararası uiieçççaaeöe 9E İyaramıvlişkilerİlişkiler tarihinin başlangıcı çoğu akademisyen tarafından 1648 tarihli [[Westphalia Barışı]] devlet sisteminin oluşturulma kavramının kabul edilmesi, ve eski ortaçağ Avrupası'nın din dayanaklı sisteminin terkedilmesidir. Westphalia Barışı ile birlikte devlet yöneticilerinin sınırları içinde tek egemen oldukları ve devletleri dışında bir merciye bağlı olmadıkları belirtilmiş, ayrıca [[ulus devlet]] kavramının oluşturulmasına destek ve yükselmesine olanak sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde devletler bürokratik, diplomatik ve askeri kurumsallaşmaya yönelmiştir. Avrupa kökenli bu sistem [[kolonileşme]] süreciyle tüm dünyaya yayılmış ve medeniyetin şartları olarak gösterilerek, çoğu zaman zorla, benimsetilmiştir. Günümüz uluslararası sistemine geçiş ise [[Soğuk Savaş]] ve bu süreçte gerçekleşen kolonilerden çekilme ve eski [[sömürge]]lerin bağımsızlıklarını ilan ederek çoğunlukla ulus devletler örneğinde kurulmalarıyla gerçekleşmiştir.
 
== Teoriler ==
 
'''Neorealizmin''' kurucusu kuşkusuz olarak [[Kenneth Waltz]]'dır. Neorealizm, Klasik ve Neoklasik realizmin bazı noktalarını kabul eder - örnek olarak egemen devletlerin uluslararası anarşi içinde varolduklarını ve işlediklerini -fakat asıl ayrılma noktası [[insan doğası]] ve devlet yönetiminin ahlaki boyutunu reddederek daha ''bilimsel'' bir açıklama getirmeye çalışmasında yatmaktadır. Devletlerin dışişlerinde uyguladıkları yıkıcı ve çıkarcı tavrın sebebinin uluslararası anarşi olduğunu ve devletin iç politikalarıyla uluslararası arenadaki tavrının açıklanamayacağını, çünkü devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini göreceli kazanç ve güç odaklarına karşı denge sağlama amacıyla sürdürdüğünü belirtir.
 
Uluslararası ilişkiler disiplininde yaşanan davranışasalcı-gelenekselci tartışmasında, davranışsalcı grubun realizmin açıklamalarını insan doğasına ilişkin varsayımlarla (insanın doğuştan aç gözlü, bencil ve çıkarcı olması) yapmasını eleştirmesi sonucu, realizme bilimsel bir temel kazandırılmak üzere geliştirilen uluslararası ilişkiler teorisidir. devletlerin benzer davranış ve politikalar benimsemesini realistler insan doğası ile açıklarken, neorealistler uluslararası sistemin anarşik yapısıyla açıklamışlardır.
 
=== Neoliberalizm ===