"Âmir (Fâtımî halifesi)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

({{s-aft|after=El-Hâfız<br/><small>On Birinci Fâtımîler Hâlifesi</small>}})
{{s-bef|rows=3|before = [[Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî b'il-Lâh]]<br><small>On Dokuzuncu [[İsmâ‘îlî]]-[[Mustâ‘lîyye]] [[İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı)|İmâmı]]</small>}}
{{s-ttl|rows=3|title = [[İmâmlar|İmâm]] El-Âmir bi'Ahkâmi’l-Lâh<br/>Yirminci [[İsmâ‘îl’îyye]]-[[Mustâ‘lîyye]] <br/>[[Şîʿa]] [[İsmâ‘îlî]] [[İmâmlar|İmâmı]] |years = 1102 - 1130}}
{{s-aft|after = [[Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım]] ''([[Tâyyibî]])'' <br/> [[El-Hâfız]] ''([[Hâfızî]])'' <br/> <small>Yirmi Birinci [[İsmâ‘îlî]]-[[MustâlîlikMustâ‘lîyye]] [[İmâmet (İsmâ‘ilî i'tikadı)|İmâmı]]</small>}}
{{end}}
 
Anonim kullanıcı