Hafızilik

(Hâfızî sayfasından yönlendirildi)

Hâfızîlik ya da Hâfız’îyye / Mecid’îyye Mustâ‘lî-İsmâ‘îl’îyye Mezhebi'ni oluşturan iki ana koldan bir tanesidir. Fâtımîler Hâlifeliği'nin 1171 tarihinde sona ermesiyle o zamanın resmî devlet mezhebi şeklinde ortaya çıkmış olan bu kolun günümüzde artık hiçbir takipçisi kalmamıştır.

Hâfızîlik mezhebinin imâmları

değiştir
Fâtımîler Hâlifeliği - Hâfız’îyye / Mecid’îyye Hâlifeleri İktidar tarihleri Fâtımîler Hâlifeliği Hilâfet sırası Hâfız’îyye / Mecid’îyye Mezhep İmâmlığı sırası
Mûstensir (Fatımi)
Muhammed ibn Ebû Temîm Mû’âd el-Mûstensir b’il-Lâh
- On Birinci Fâtımî Hâlifesi'nin babası -
Hâfız (Fatımi)
Ebû’l-Meymûn ʿAbd el-Mecîd ibn-i Muhammed ibn’ ûl-Mûstensir el-Hâfız li-Dîn-Allâh
(Arapça: أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر الحافظ لدين الله
Ebū l-Meymūn ʿAbd el-Mecīd ibn Muḥammed ibn el-Mustenṣir el-Ḫāfiẓ li-dīn Allāh)
1131-1149 On Birinci Fâtımî Hâlifesi
Tam Adı: ʿAbd el-Mecîd
Lâkabı: El-Hâfız
Birinci Hâfızî İmâmı
Soyadı: El-Hâfız li-Dîn-Allâh
Adı: ʿAbd el-Mecîd ibn-i Muhammed ibn-i Ebû Temîm Mû’âd el-Mûstensir b’il-Lâh
Künyesi: Ebû’l-Meymûn
Zafir (Fatımi)
Ebû Muhammed (Ebû Mânsûr) İsmâ‘il ibn el-Hâfız ez-Zâfir (el-Zâfir) li-Dîn-Allâh (bi-Ede’Allâh)
(Arapça: أبو محمد إسماعيل بن الحافظ الظافر لدين الله
Ebū Muḥammed İsmāʿīl ibn el-Ḫāfiẓ eẓ-Ẓāfir li-dīn Allāh)
1149-1154 On İkinci Fâtımî Hâlifesi
Adı: İsmâ‘il
Lâkabı: Ez-Zâfir
İkinci Hâfızî İmâmı
Soyadı: El-Zâfir li-Dîn-Allâh
Tam Adı: İsmâ‘il ibn-i ʿAbd el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn-Allâh
Künyesi: Ebû Muhammed (Ebû Mânsûr)
Faiz (Fatımi)
Ebû’l-Kâsım ʿÎsâ ibn ez-Zâfir el-Fâ'iz bi-Nasr-Allâh
(Arapça: أبو القاسم عيسى بن الظافر الفائز بنصر الله
Ebū l-Qāsim ʿĪsà ibn eẓ-Ẓāfir el-Fāʾiz bi-Naṣr Allāh)
1154-1160 On Üçüncü Fâtımî Hâlifesi
Adı: ʿÎsâ
Lâkabı: El-Fâ'iz
Üçüncü Hâfızî İmâmı
Soyadı: El-Fâ'iz bi-Nasr-Allâh
Tam Adı: ʿÎsâ ibn-i İsmâ‘il ez-Zâfir li-Dîn-Allâh
Künyesi: Ebû’l-Kâsım
Yûsuf ibn-i ʿAbd el-Mecîd ibn-i Muhammed ibn’ûl-Mûstensir el-Hâfız li-Dîn-Allâh - On Dördüncü ve son Fâtımî Hâlifesi'nin babası -
Âzıd (Fatımi)
Ebû Muhammed ʿAbd’Allâh ibn Yûsuf ibn el-Hâfız el-Âzıd li-Dîn-Allâh
(Arapça: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ العاضد لدين الله
Ebū Muḥammed ʿAbd Allāh ibn Yūsuf ibn el-Ḫāfiẓ el-ʿĀḍid li-dīn Allāh )
1160-1171 On Dördüncü ve son Fâtımî Hâlifesi
Adı: ʿAbd Allâh
Lâkabı: El-Âzıd
Dördüncü ve son Hâfızî İmâmı
Soyadı: El-Âzıd li-Dîn-Allâh
Tam Adı: ʿAbd Allâh ibn-i Yûsuf ibn-i ʿAbd el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn-Allâh
Künyesi: Ebû Muhammed

Hâfızî soyağacı

değiştir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fâtımîler (Yedicilik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Temîm Mu’âdd el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizâr
 
Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
Muhammed‘bin’Mu’âddʿel’Mûstensir
 
Pamir Alevîliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizârîlik
 
Mustâ‘lîlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû‘Ali’Mansûr‘el’Âmir’bi'Ahkâm’îl‘Lâh
 
ʿAbd’el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım
 
Mecîd’îyye/Hâfız’îyye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsmâʿil ez-Zâfir li-Dîn’il-Lâh
 
Yusuf‘binʿAbdûlMecîdʿûl’Hâfız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsâ el-Fâ’iz bi-Nasr’Allâh
 
ʿAbd Allâh el-Âzıd li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça

değiştir

Bibliografya

değiştir
  • S.M. Stern: "The Succession to the Fatimid Imam al-Āmir, the Claims of the Later Fatimids to the Imamate, and the Rise of Ṭayyibī Ismailism". Oriens, Vol. 4, No. 2 (Dec. 31, 1951), pp. 193–255 (Online 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; PDF; 2,3 MB)
  • Farhad Daftary: Historical Dictionary of the Ismailis (Historical Dictionaries of Peoples and Cultures. Rowman & Littlefield 2011, Online-Auszug 10 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)