Değişiklikler

Strabon

2 bayt eklendi, 6 yıl önce
k
türkçeleştirme
 
Amasya'da doğdu ve Amasya’da öldü. Klasik Yunan eğitimi gördü. [[Aristodemos]]’tan hitabet dersleri aldı. MÖ 44’te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma’ya gitti. Başlangıçta [[Aristoteles]]çi görüşleri savunduysa da, sonraları [[Augustus]]’un öğretmenlerinden olan [[Athenodoros]]’un etkisinde kalarak [[stoacılık|Stoa okulunun]] görüşlerini benimsedi. MÖ 31’e değin Roma’da kaldı. MÖ 29’da [[Roma Yunanistanı|Yunanistan]]’ı gezdi. MÖ 28’de [[Antik Mısır|Mısır]]’a gitti. [[Roma İmparatorluğu]]'nun büyük bir bölümünü dolaşmıştır. Roma ve [[İskenderiye]]’de uzun süre kaldı.
[[FileDosya:Statue of Strabo in Amasia.jpg|thumb|left|The Statue of Strabon at his homeland, Amasya/Turkey,Türkiye'de along[[Yeşilırmak]]'ın thekenarında Irisbulunan RiverStrabon Heykeli.]]
Olgunluk çağında ''Historika Hypomnemata'' (Tarihi Hatıralar) adlı bir yapıt (bugün kayıptır) yazdı. Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, [[Korint]]hos ve [[Kartaca]]’nın ([[MÖ 146]]) yıkılışından [[Jül Sezar|Sezar]]’ın ölümüne ya da [[Aktium Savaşı]]na dek süren dönemi kapsar. Yalnız 19 parçası ele geçmiştir. ''Geographumena'' veya ''Geographika'' (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir. 17 cilttir. Yazar bu yapıtını Yunan ve [[Antik Roma|Roma dünyasının]] kültürlü kişileri için yazmıştır. En geniş seçmeci düşüncelere yer veren yapıt, Eratosthenes, Hipparkhos’tan ve Epheros, Polybios ve Poseidonios adlı tarihçilerden esinlenmişti. Strabon’un coğrafyası tarihsel bir özellik taşımakla birlikte, insanın, kavimlerin ve imparatorlukların fizik dünya ile olan ilişkilerini de belirtir. Bu özelliğiyle Ptelemaios’un ''Geographike Aphegesis'' adlı coğrafyasından üstündür. Bu eserin Anadolu coğrafyasını kapsayan 12-13-14. ciltleri Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından günümüz türkçesi ile basılmıştır <ref>Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası: 12 - 13 - 14 ( Geographica ) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 382 sf </ref>