Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye yönelik bir sınav

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan, Türkiye'deki ve bazı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye yönelik bir sınavdır. Öğrenciler, bu sınav sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleştirilirler.

TarihçeDüzenle

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 1974 ve 1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğleden sonra birer olmak üzere iki oturumda, 1976-1980 yıllarında aynı günde ve bir oturumda uygulanmış; 1981'den itibaren iki basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. İki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nisan, ikinci basamağı oluşturan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayı içinde uygulanmıştır.

1974'ten itibaren adaylardan yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri de toplanmış ve adaylar puanlarına ve tercihlerine göre yükseköğretim programlarına merkezi olarak yerleştirilmiştir.

1982'den itibaren ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları toplanmaya başlanmış ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli ağırlıklarla sınav puanlarına katılmıştır.

1987'den itibaren, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belli alanlarda toplayan adaylara, sınavda belli testleri cevaplama, diğerlerini cevaplamama olanağı tanınmıştır.

1999'da iki basamaklı sınavın ikinci basamağı (Öğrenci Yerleştirme Sınavı ÖYS) kaldırılmış, sınav ÖSS adı altında tek basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. Sınavın tek basamaklı olarak uygulanmaya başlanmasıyla birlikte bazı yükseköğretim programlarının puan türleri de değiştirilmiştir. Ayrıca adayların OBP'lerinin mezun oldukları ortaöğretim kurumunun ÖSS ham puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) hesaplanmaya başlanmış ve ortaöğretimdeki alanlardan mezun olanların aynı alandaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde AOBP’lerinin yüksek bir katsayıyla, mezun oldukları alanlar dışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde ise AOBP’lerinin düşük bir katsayıyla çarpılması uygulamasına geçilmiştir. ÖSS'de soru tipi ve konu dağılımı/müfredat açısından bir değişiklik yapılmamıştır.

2003'te ÖSS ve AOBP puan sistemi ile AOBP'nin çarpıldığı katsayılar değiştirilmiştir.

2006'da yapılan değişiklikle soruların bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi ÖSS tipinde sorulmuş, bir kısmı ise tüm lise müfredatı göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Sınavın tek basamak olarak uygulanmasına devam edilmiştir.

2010'da çift aşamalı sınav sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Sınavlar YGS ve LYS'den oluşacaktır. YGS'yi geçen öğrenciler LYS'ye girme hakkı kazanacaklardır.

Katsayı uygulamasıDüzenle

1998 yılına kadar İmam Hatip Liselerinin başarı ortalamalarının diğer lise ve ortaöğrenim türlerine göre yüksek oluşu nedeniyle[1] 1999 tüm meslek liselerine ÖSS ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Ortaöğretimden mezun olunan alanın, yükseköğretimde devamı niteliğindeki alanları tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları yüksek katsayıyla, başka bir alandaki (Alan dışı) programı tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ise daha düşük bir katsayıyla çarpılmaktadır. Öğretmen Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve diğer meslek liseleri mezunlarının kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına girişlerinde de ek puan verilmektedir. 2010'da uygulanmaya başlanacak yeni ÖSS sistemi ile birlikte katsayı uygulaması kaldırılacak, sınava giren herkesin katsayısı 0,15 ile çarpılacaktı. Fakat yeni bir itiraz ile bu uygulama şu anda uygulanmayacaktır.[2]

Mevcut sınav sistemiDüzenle

Adaya Özgü Soru KitapçığıDüzenle

2011-YGS'den itibaren her aday için üzerinde adayların resmi bulunan tek tip kitapçıklar hazırlanmaktadır. Böylece haksızlıkların önüne geçilmesi planlanmaktadır.[3] Fakat sistemin ilk kez uygulandığı 2011-YGS sınavında sınav sorularının çoğunun, bazı kitapçık türlerinde sabit bir algoritmayla doğru çözülebileceği düşünülmektedir.[4] Gündemdeki tartışmalar üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınava girmiş tüm adaylara bir mektup göndermiştir.[5] Sınavın hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi sırasında öğrencileri rahatsız edecek hiçbir oluşumun söz konusu olmadığı açıklanmıştır.[6] Daha sonra ise Ali Demir terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklanmıştır ve soruları belli kişilere sızdırdığını itiraf etmiştir.

Yıllara göre YGS Başvuru istatistikleriDüzenle

Yıl Başvuru sayısı Sınavsız geçiş başvurusu 140 ve üzeri puan alanlar 180 ve üzeri puan alanlar Geçerli puan alamayanlar
2015[7] 2.126.684 79.969 1.779.354 1.368.841 207.641
2014 [8] 2.086.115 78.427 1.761.353 1.423.124 50.071
2013 [9] 1.923.033 71.707 1.400.000 61.293
2012 [10] 1.860.515 55.082 ? 50.805
2011 [11][12] 1.759.998 63.025 1.520.774 1.313.274 38.269
2010 [13] 1.587.990 75.471 1.403.089 1.233.580 14.156

Dış bağlantılarDüzenle

 1. ^ Çevik Bir'den YÖK'e yazılı emir: ÖSS'de katsayıyı değiştirin http://www.memurlar.net/haber/129112
 2. ^ "Katsayı kalktı kutuplaşması kaldı" (HTML). Radikal.com. 23 Temmuz. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2009.  Tarih değerini gözden geçirin: |tarih=, |year= / |date= mismatch (yardım)
 3. ^ Adaya Özgü Soru Kitapçığı ve Kamuoyuna Dağıtılan Soru Kitapçığı
 4. ^ Şifreli cevap anahtarıyla kopya mı çekildi?
 5. ^ ÖSYM Başkanından LYS Adaylarına Mektup
 6. ^ ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in 2011-YGS’ye girmiş ve 2011-LYS’ye girecek adaylara göndermiş olduğu e-posta
 7. ^ http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YGS/2015-YGSSAYISALBILGILER19032015.pdf
 8. ^ http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/YGS/2014YGSSAYISALBiLGiLER03042014.pdf
 9. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-14917/2013-osysye-basvuran-aday-sayilari-16012013.html
 10. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-13264/2012-osysye-basvuran-aday-sayilari-16012012.html
 11. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-58052/h/02-2011-osysyerlestirmesonuclarinailiskinsayisalbilgile-.pdf
 12. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-12521/2011-lys--basvurularin-tamamlanmasi-ve-basvurularla-ilg-.html
 13. ^ http://osym.gov.tr/dosya/1-52751/h/ygsbulten1.pdf