"Çok satanlar", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Best-Seller" olarak geçen bir deyimdir ve daha çok kitaplara yönelik olarak söylenmektedir. Ayrıca "çok satanlar" genellikle popüler kültüre yöneliktir ve popüler kültürü hedef alan yapıtlardır. Kitapların yanı sıra, müzik albümleri, DVD'ler vesaire gibi ürünler için de bu tabir kullanılmaktadır.