Çokçuluk

doğada gerçek gerçekliği oluşturan, monizmle çelişen birçok farklı madde bulunduğuna dair felsefi doktrin

Çokçuluk varlığın birbirine indirgemeyen birçok tözden oluştuğunu savunan bir felsefi yaklaşımdır.[1] Varlıkbilimsel açıdan çokculuk; varlıkların tek bir tözden geldiğini ileri süren tekçiliğe örneğin maddeyi temelli töz kabul eden materyalizm veya tini temel kaynak alan idealizme karşıdır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Ansiklopedisi. Remzi Kitabevi. s. 262.