Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Türkiye)

(Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları sayfasından yönlendirildi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını bütün çağdaş Türk lehçeleri ile ele alır ve tanıtır. Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısını inceler. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi öğrencileri Türk dünyasının bütününde öteki Türk lehçeleri ve edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamaktır. Bu bölümü bitiren öğrencilere Türkolog unvanı verilir. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını müteakip Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yerlerini almaya başlamışlardır. Halihazırda, bölüm Türkiye'de 19 yükseköğretim kurumunda öğrenci kabul etmekte ve eğitime devam etmektedir. 4 üniversitede ise bölüm bulunmakta ancak şu an öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Öğrenci kabul eden bölümlerDüzenle

 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 2. Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 3. Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 4. Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 5. Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 6. Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 7. Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 8. Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 9. Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 10. Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 11. İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 12. Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 13. Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 14. Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 15. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 16. Nevşehir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 17. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 18. Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 19. Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Taban puanlara göre ilk 10 üniversiteDüzenle

Bu alanda 2016 LYS Yerleştirme sonuçlarına göre ilk 10 üniversitenin sıralaması aşağıdaki gibidir:[kaynak belirtilmeli]

2016 LYS'ye
göre
Önceki yıla
göre
Üniversite adı Taban puanı
1 2 Hacettepe Üniversitesi 367,36887
2 1 İstanbul Üniversitesi 367,32863
3 3 Ankara Üniversitesi 356,10210
4 4 Gazi Üniversitesi 352,01130
5 5 Muğla Sıtkı Koçman 333,11104
6 9 Pamukkale Üniversitesi 327,09309
7 9 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 318,08
8 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi 315,92737
9 10 Atatürk Ünivesitesi 314,92
10 13 Muğla Sıtkı Koçman (İ.Ö) 312,79

Henüz öğrenci kabul etmeyen bölümlerDüzenle

 1. Erciyes Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 2. Giresun Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 3. İnönü Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 4. Ordu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Ana Bilim Dalı Olan ÜniversitelerDüzenle

 1. Akdeniz Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri
 3. Bülent Ecevit Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri
 4. Celal Bayar Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 5. Çukurova Üniversitesi Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 6. Karabük Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 7. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 8. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 9. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları