Zorunlu anaeroblar

Oksijen olmayan ortamlarda hücresel solunum yapan bakterilerdir. Bu bakteriler oksijensiz ortamda yaşamlarını devam ettirirler. Oksijenin varlığında yaşamları sona erebilir. Bu bakterilerde oksijenli solunum elemanları olan ETS'ler ve mezozom bulunmaz. Solunum olayları sitoplazmada gerçekleşir. Kangren bakterileri zorunlu anaerob solunum yapar.